Zawód tłumacza języka niemieckiego

Wbrew pozorom studia filologiczne zapewniają ciekawą perspektywę na pracę w przyszłości. Dobrą pracę zazwyczaj uzyskują wyjątkowo zaangażowane jednostki. Tak jest i w wypadku stanowiska tłumacza niemieckiego. Istotnym czynnikiem jest ciągłe doskonalenie swych umiejętności.

Przygotowanie do zawodu tłumacza niemieckiego

Miejscem kształtującym przyszłych tłumaczy języka niemieckiego są studia na kierunku filologii germańskiej. Nie jest łatwo nauczyć się przez kilka lat języka na takim poziomie, aby swobodnie móc robić wszelakie tłumaczenia, dlatego na uczelnię zazwyczaj wybiera się młodzież, która miała już wcześniej swój pierwszy kontakt z językiem niemieckim w np. liceum, gimnazjum lub domu. Nawet wówczas język wymaga ciągłego szkolenia się i odświeżania nabytych informacji. W języku niemieckim jak w większości języków istnieje tak dużo słownictwa z różnych dziedzin, że niemożliwym jest pojąć wszystko w krótkim czasie. Perfekcyjna znajomość języka wymaga czasu i ćwiczeń.

Kariera tłumacza języczka niemieckiego

Studia lingwistyczne nigdy same w sobie nie wystarczają, ale jeż jeszcze dodatkowe utrudnienie w przypadku zawodu tłumacza przysięgłego. Zawód ten wymaga zdania specjalnego płatnego egzaminu. Aby podejść do testu na tłumacza przysięgłego, trzeba posiadać zaświadczenie o niekaralności. Zdanie egzaminu wymaga znajomości specjalnej terminologii z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki oraz innych urzędowych dokumentów.

Najprostszym wyjaśnieniem pracy tłumacza brzmi tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego na polski i odwrotnie. Praca tłumacza przysięgłego jest trudniejsza, bo nakłada dodatkowe obciążenie odpowiedzialnością prawną za tłumaczenia. Dokumenty urzędowe także są dość skomplikowane, a tłumacz musi posługiwać się nie dość, że daną profesjonalną terminologią, ale i znajomością zasad tworzenia dokumentów obowiązujących w danym kraju np. w Niemczech.

Tłumacz niemieckiego może liczyć na pracę przy biurku, przynajmniej taka forma aktywności jest najczęstsza, choć nie obligatoryjna. Tłumacz może również oferować swoje tłumaczenia jako towarzysz spotkań biznesowych, towarzyskich czy na międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Może pracować w biurze tłumaczeń, których ostatnim czasy jest dość wiele bądź samodzielnie w domu oferować swoje usługi jako freelancer.

Taka praca polecana jest w szczególności dla osób lubiących spokój. Wymaga ona cierpliwości i stałego, precyzyjnego zaangażowania. Człowiek na tym stanowisku powinien być uważny i gotowy do ciągłego szukania i uczenia się. Dobry tłumacz języka niemieckiego powinien się cały czas rozwijać.

Skala zarobków w branży tłumaczeń jest szeroka i trudno określić konkretną i obowiązująca stawkę. Wynagrodzenie tłumacza zależy od zadań, których się podejmuję, a więc do których ma odpowiednie kwalifikacje. Inaczej zarabiać będzie tłumacz niemieckiego z biura, a inaczej tłumacz korporacyjny czy prywatny opiekujący się np. zagranicznymi biznesmenami. Wyższe stawki ma również tłumacz przysięgły. Pensja zazwyczaj waha się w okolicach 3000 – 6000 złotych brutto.

Artykuł powstał przy współpracy z wrocławskim biurem tłumaczeń Yellow.