Zastosowanie robotów w procesie montażowym

Coraz więcej przedsiębiorców wdraża technologie, mające na celu poprawę efektywności produkcji, przy jednoczesnym wzmocnieniu swojej konkurencyjności na rynku. Przemysł 4.0 pozwala na wprowadzenie rozwiązań dostarczających wysoką jakość produkcji, zwiększając tym samym oszczędności prowadzenia biznesu. 

Robotyzacja produkcji jest spotykana w różnych branżach, a zalety takiego rozwiązania są widoczne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jego klientów. W jaki sposób można wykorzystać roboty w procesie montażowym? Czy każdy przedsiębiorca powinien wprowadzić robotyzację, aby usprawnić produkcję? 

Jak wygląda robotyzacja w procesie montażowym? 

Automatyzacja produkcji zmienia specyfikę całego przemysłu, doprowadzając do lepszych efektów pracy. Przemysł 4.0 wykorzystuje rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie nadzoru nad wszystkimi aspektami produkcji – w tym przede wszystkim w procesie montażowym. 

Automatyzacja procesu montażowego to wykorzystanie technologii umożliwiającej realizację konkretnych działań nadzorowanych przez rozbudowane systemy informatyczne. Automaty to sterowalne roboty, posiadające konkretne oprogramowanie, które wpływa na stopień wydajności oraz precyzji. Zwiększa się zatem znaczenie maszyn, będące następstwem rozwoju technologicznego opierającego się na komputeryzacji i cyfryzacji pracy. 

Roboty w procesie montażowym to automaty, które najczęściej są wykorzystywane do produkcji wieloseryjnej. Dzięki wykorzystaniu automatów możliwe jest dokładniejsze i szybsze zakończenie produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. W zależności od branży, a także linii produkcyjnej, proces robotyzacji będzie przebiegał w różny sposób, ale efekt zawsze będzie ten sam – lepszej jakości i bezpieczniejsze w użytku komponenty. 

Pomimo wykorzystania robotów w przemyśle, które mogą pracować nieustannie, konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej kontroli i nadzoru, aby w miarę możliwości skutecznie wykrywać błędy i awarie. 

automaty montażowe

Korzyści płynące z wykorzystania automatów montażowych 

Współcześnie ogromne znaczenie ma przyspieszenie wszelkich procesów produkcyjnych, w tym montażowych, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich rygorystycznych standardów i wymogów prawnych. Wykorzystanie robotów pozwala na utrzymanie niskich kosztów produkcji i znalezienie pola do oszczędności oraz zachowanie przy tym krótkich terminów realizacji. Obecnie trudno jest zapewnić wysoką jakość i utrzymać lub rozwinąć pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Bez pełnej lub częściowej automatyzacji procesów produkcyjnych, rozwój firmy nie byłby opłacalny.

W przemyśle można zautomatyzować niemal każdy proces, usprawniając tym samym pracę na liniach produkcyjnych. Zastąpienie maszynami procesów, które są jedynie nadzorowane przez człowieka, niesie za sobą ogrom korzyści. Do zalet wykorzystania automatów montażowych należy zaliczyć: 

  • zwiększenie wydajności i precyzji montażu, niezależnie od branży, w jakiej działamy, 
  • zwiększenie dokładności w montowaniu nawet najmniejszych komponentów – również tych, które do tej pory należało montować ręcznie,
  • niemal całkowita likwidacja błędów, powodowane przez czynnik ludzki w trakcie produkcji, 
  • przyspieszenie i zachowanie dokładności w trakcie procesów powtarzalnych i monotonnych, 
  • śledzenie całego procesu za pomocą dedykowanego oprogramowania, dzięki czemu możliwe jest określenie postępu prac i szybszą realizację zamówień, 
  • oszczędności związane z brakiem konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników i ograniczenie produkcji jedynie do osób nadzorujących pracę maszyn oraz automatów,
  • zwiększenie bezpieczeństwa w branżach, gdzie człowiek jest narażony na duże ryzyko (zwłaszcza w przemyśle hutniczym i chemicznym). 

Gdzie najlepiej wykorzystać automaty montażowe? 

Automatyzacja procesów montażowych to rozwiązanie doskonale wpisujące się w potrzeby rynku przemysłowego. Automatyzacja na liniach produkcyjnych polega przede wszystkim na tym, aby zastąpić monotonną pracę człowieka nowoczesnymi robotami. W ten sposób większość procesów może odbywać się zdalnie, minimalizując w ten sposób ryzyko wystąpienia awarii oraz problemów związanych z wydajnością. 

Automaty montażowe znajdą zastosowanie w niemal każdej branży, z uwzględnieniem jej specyfiki oraz wymogów produkcyjnych danego przedsiębiorstwa. Robotyzacja procesów montażowych w szczególności sprawdzi się tam, gdzie człowiek nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić produkcji bez zachowania odpowiedniej precyzji. 

Roboty w procesie montażowym mogą być z powodzeniem wykorzystywane w produkcji elektroniki, drobnych elementów czy w produkcji części samochodowych. Bezpieczeństwo jakie niesie za sobą wykorzystanie robotów automatycznych pozwala na ich wdrożenie w przemyśle chemicznym, hutnictwie, spawalnictwie oraz w branży budowlanej. 

Bez wątpienia przedsiębiorstwa decydujące się na zastosowanie robotów w procesach montażowych mogą liczyć na lepsze efekty produkcji, a także większe zyski płynące z realizacji zamówień.