Wadium w przetargu – czym jest i dlaczego warto z tego skorzystać?

Przetargi to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcia, które dotyczą spraw zarówno publicznych, jak
i prywatnych. Podczas przetargów warto jednak mieć pewne zabezpieczenie ze strony prawnej. Wygrana lub przegrana przetargu może mieć strategiczne znaczenie dla przyszłości firmy. W polskich przetargach bardzo często stosowane jest zabezpieczenie oferty, które nazywane jest „wadium”.

Co to jest wadium?

Jest ono obowiązkowe w przypadku postępowań, w których wartość przetargu jest równa lub znacznie przekracza progi ustalone przez Unię Europejską. Odnosząc się do przetargów o niższym budżecie warto wiedzieć, że wadium jest obligatoryjne, ale jednak bardzo często stosowane. Wadium, krótko mówiąc to rodzaj kaucji mający na celu zabezpieczyć oferty w przypadku występowania ich w przetargu publicznym. Jest składane w formie gwarancyjnej jako ubezpieczenie bądź w formie pieniężnej.

Przyczyną wymogów dotyczących wadium jest przeciwdziałanie zmowom podczas przetargów. Zmowa występuje wtedy, kiedy firmy dogadują się między sobą, że wygrywa najdroższa oferta. Wadium powoduje, że każda złożona oferta podczas przetargu w razie braku udostępnienia określonych dokumentów bądź braku wyjaśnień odpada z postępowania publicznego oraz ponosi konsekwencje finansowe.
W przypadku procesu przetargu bez wadium firmy nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych nawet w przypadku odrzucenia oferty.

przetarg

Wadium – szczegółowe informacje

Wysokość wadium zależy od wymogów instytucji. Najczęściej jednak nie może przekraczać kwoty stanowiącej 3% wartości zlecenia. Warto także wiedzieć, że wadium wnosi się w różnych formach pieniężnych oraz wirtualnych. Może ono występować w tradycyjnej formie pieniądza o określonej kwocie, która zostaje przekazana do rąk zamawiającego. Przepisy jednak wymagają, aby ta kwota została następnie wpłacona na konto bankowe. Analogiczną opcją może być także poręczenie bankowe na rzecz zleceniobiorcy, które pozwala zastąpić wadium. Bank wówczas zobowiązuje się do wykonania w przelewu w razie wystąpienia takiej konieczności. Popularna jest także gwarancja ubezpieczeniowa, która różni się od bankowej tylko tym, że nie jest normowana przez przepisy szczegółowe takie, jakie obowiązują w bankach. Istotny jest też fakt, że usługa ta ma charakter odpłatny.

Kiedy używa się wadium?

Tego rozwiązania używa się w przypadku zleceń o wysokiej wartości – w takich przypadkach jest to z góry narzucone przez przepisy prawa obowiązujące w kraju. Jeżeli przetargi cechują się niższą wartością to wadium stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku takowej decyzji zleceniodawcy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć przetarg przed wieloma nieuczciwymi firmami, które starają się zepsuć rynek i wygrywać przetargi nieuczciwie. Dzięki wadium pojawia się możliwość zabezpieczenia interesów zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorców, którzy składają oferty podczas przetargu.

Ważnym aspektem wnoszenia wadium jest fakt, że może on występować w różnych formach – zarówno pieniężnej, jak i nie. Dzięki temu wiele firm może zdecydować się na udział w przetargu, ponieważ środki pieniężne nie zawsze dostępne są od ręki. Będąc zleceniodawcą przetargu zdecydowanie warto decydować się na stosowanie wadium podczas „aukcji”, ponieważ daje to możliwość dodatkowego zabezpieczenia się przed oszustami. Dodatkowo wadium zazwyczaj przyciąga tylko renomowanych zleceniobiorców, którzy traktują swoją pracę poważnie. Podsumowując wadium jest niezwykle przydatną rzeczą, która wydawać się może szkodliwa, a w rzeczywistości pozwala wykluczyć z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.