Tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego

Możemy zastanawiać się nad tym, czym tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego. Najprościej jest powiedzieć, że tłumacz przysięgły ma szersze uprawnienia i kompetencje. Może on bowiem tłumaczyć wszystkie dokumenty i mają one moc prawną. Zwiększa to oczywiście też liczbę klientów. Chociażby wszystkie dowody rejestracyjne i dokumenty poświadczające zakup samochodu za granicą muszą być przetłumaczone w Polsce przez przysięgłego.

Jakie kompetencje musi posiadać tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

Oczywiście każda osoba, która chce tłumaczyć musi bardzo dobrze znać język niemiecki. Ważna jest znajomość nie tylko gramatyki, ale też odpowiedniego słownictwa branżowego. Obejmuje ono między innymi zakres gospodarki, prawa i finansów.

Znajomość języka jest sprawdzana na specjalnym egzaminie. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na pierwszej części tłumaczymy teksty o tematyce urzędowej, prawnej czy sądowej z niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Możemy zdobyć 200 punktów, a zdajemy od 150. Po zaliczeniu tego etapu podchodzimy do części ustnej. Tutaj kandydat tłumaczy 2 teksty, które najpierw odczytuje egzaminator. To tłumaczenie konsekutywne. Następnie mamy tłumaczenie a visa, czyli tłumaczymy teksty pisane. Dopiero zaliczenie obydwu części poświadcza, że nasza znajomość języka jest odpowiednia i możemy pracować jako tłumacze przysięgli.

Jednak znajomość języka to nie wszystko. Żeby w ogóle móc przystąpić do egzaminu musimy mieć zdolność do czynności prawnej. Nie możemy też być karani za przestępstwa przeciwko stabilności gospodarki. Przed przystąpieniem do egzaminów należy więc sprawdzić czy spełniamy wszystkie kryteria. By otrzymać prawo do wykonywania zawodu składamy ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Zaprzysiężenie odbywa się zazwyczaj dwa razy do roku. Następnie zostaniemy wpisani na listę zawierającą imiona i nazwiska wszystkich tłumaczy przysięgłych.

Należy pamiętać, że tłumacz przysięgły ma ogromną odpowiedzialność. Możemy go pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej za błędy w tłumaczeniu. Są one opatrzone pieczęcią oraz podpisem i zawsze znajdują się na papierze. Jeżeli w wyniku błędu tłumacza poniesiemy straty możemy ubiegać się o odszkodowanie.

tłumaczenia języka niemieckiego

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego?

Tłumaczenia przysięgłe mają podobny status prawny do aktów notarialnych. Potwierdzają one dokładność i prawdziwość danego dokumentu. Jeżeli nasza dokumentacja ma oficjalny status prawny i będzie składana przed administracją publiczną lub instytucjami akademickimi potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego. Pieczęć i podpis działa jako poświadczenie.

Niezależnie od tego, czy tłumaczenie przysięgłe jest wymagane prawnie, możemy skorzystać z takiej usługi. Zagwarantuje nam to jakość przetłumaczonych informacji.

Do najczęstszych dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego należą: zaświadczenia małżeńskie, akty urodzenia i zgonu, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o stopniach, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia akademickie, krajowe karty identyfikacyjne, paszporty, wizy, dokumenty związane z procedurami adopcyjnymi, orzeczenia sądowe, uchwały prawne, artykuły biznesowe, pełnomocnictwa, raporty specjalistyczne, dokumenty z zakresu prawa własności, kontrakty, patenty itp.

Koszty tłumaczenia przysięgłego?

Ze względu na bardzo wysokie kompetencje i odpowiedzialność prawną tłumaczenie przysięgłe jest droższe niż zwykłe. Jeżeli chcemy zaoszczędzić możemy zadać sobie pytanie: czy ktoś przeczyta to tłumaczenie? Jeżeli potrzebujemy go jedynie, by spełnić biurokratyczne wymogi możemy pozwolić sobie na wybór najtańszego tłumacza przysięgłego. Wtedy podpis i pieczęć to jedyne co ma dla nas w takiej sytuacji znaczenie. Jeżeli jednak potrzebujemy poznać treść dokumentu i będziemy ją analizować nie oszczędzajmy. Tłumaczenie przysięgłe języka niemieckiego, jak i każdego innego języka jest zazwyczaj bezbłędne, ale czasem dobór słownictwa decyduje o tym, jak zrozumiały jest dokument.