Systemy sterowania i napędy posuwów w urządzeniach CNC

Przeglądając oferty różnych firm w kategoriach „maszyna CNC”, cena uzależniona jest od rodzaju napędu posuwu i systemu sterowania. System napędu posuwów jest to kluczowy elementy obrabiarki sterowanej numerycznie.

Co jest odpowiedzialne za poruszanie się maszyn CNC?

System jest odpowiedzialny od wszystkich czynności urządzenia począwszy od płynności i prędkości ruchów, przyspieszeń i dokładności pozycjonowania. Profesjonalne rozwiązania potrzebują zastosowania serwonapędów, a w przypadku mniej zaawansowanych zastosowań wykorzystywane są silniki krokowe. Często firmy oferują oba rodzaje napędów posuwów w swoich modelach. Podstawową różnicą pomiędzy napędami jest sprzężenie zwrotne położenia. Silniki krokowe sprawiają, że ruchy urządzenia składają się z bardzo dużej ilości pojedynczych kroków generowanych przez interpolator.

Krok maszyny generowany przez silnik jest zależny od przełożenia napędu i ilości mikrokroków. Tego typu napędy charakteryzują się niezwykle prostą budową co skutkuje, iż tego typu maszyna CNC cenę ma stosunkowo niską. Jedyną niedogodnością dla użytkownika może być brak pomiaru położenia i w pewnych sytuacjach takich jak przeciążenie może nastąpić utrata współrzędnych czyli zgubienie kroków. Utrata współrzędnych może spowodować uszkodzenie obrabianego detalu lub narzędzia. Tego typu mankamentów i wad pozbawione są serwonapędy. Praca tych napędów polega na ciągłym dążeniu do osiągnięcia zerowego uchybu. Zerowym uchybem określa się różnicę pomiędzy wartością zmierzoną a zadaną. Pozycja głowicy urządzenia jest cały czas pracy kontrolowana, odczytywana i monitorowana za pomocą enkoderów inkrementalnych. Enkodery inkrementalne przeprowadzają pomiary położenia głowicy podczas pracy z dokładnością dochodzącą do 0.001milimetra.

Maszyna CNC

Na podstawie dostarczanych informacji układ sterujący tak steruje pracą silnika, aby wystąpienie błędu było całkowicie zniwelowane. Przy zwiększeniu obciążenia silnik zwiększa moc zapobiegając tym samym powstaniu uchybu położenia, a gdy musi nastąpić konieczność przekroczenia pewnego obciążenia system zatrzymuje maszynę i informuje operatora o konieczności interwencji. Od systemu sterowania zależą możliwości pracy urządzenia. Im bardziej skomplikowany system, tym cena maszyn cnc jest wyższa. Dokładnie ceny polecamy sprawdzić na stronie firmy Exapro >> https://www.exapro.pl/metal-maszyny-do-obrobki-metalu-tokarki-centra-cnc-dl-tocz-do-1000mm-c352. Najprostsze systemy na rynku dają jedynie możliwość zaprogramowania ścieżki narzędzia z pliku i uruchomienie wykonywania obróbki.

Systemy bardziej rozbudowane umożliwiają między innymi przeprowadzenie symulacji przed rozpoczęciem obróbki, dokonania zmian współczynników i ustawienia trasy pracy narzędzia skrawającego. Zaawansowane systemy mają możliwość wejściowym tworzenie ścieżki narzędzia uwzględniająca jednocześnie korektę średnicy narzędzia, dzięki wbudowanemu modułowi CAM, który potrafi wygenerować ją bezpośrednio na podstawie obrysów i szkiców z dowolnego oprogramowania wektorowego takiego jak AutoCad, Designer czy Corel. Możliwe są poprawki średnicy narzędzia, obrabianie współbieżne lub przeciwbieżne, wieloetapowe wycinanie, docinanie naroży grawerskimi frezami, obsługiwanie różnych kształtów narzędzi czy zagłębianie pionowe.