Rozwój pracowników to rozwój firmy. Dlaczego warto motywować pracowników do rozwoju?

Organizowanie szkoleń dla pracowników to jeden z najlepszych sposobów na motywowanie ich do pracy, a jednocześnie podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Chociaż samo szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy lub w ramach delegacji, a więc będzie odejmowało od łącznego czasu pracy zespołu, jest to opłacalna inwestycja która zwróci się w postaci doświadczonej, zgranej i bogatszej o nową wiedzę i umiejętności ekipy. Dlaczego stawianie na rozwój pracowników się opłaca?

Rozwój pracownika to rozwój całej firmy

Pracodawca mógłby, w teorii, nie przykładać żadnej wagi do rozwoju swoich pracowników i założyć, że umiejętności i wiedza którą posiadają wystarczą do wykonywania powierzonych im zadań. W praktyce jednak takie myślenie szybko doprowadza do sytuacji, w której z powodu braku rozwoju pracowników nie ma też szans na rozwój firmy i podejmowanie nowych zleceń, na które pracownicy mogą nie być gotowi. Pracodawca inwestujący w szkolenia i kursy dla pracowników nie tylko pozwala im na rozwój osobisty, rozwój zawodowy i poczucie postępu na ścieżce kariery. Pracodawca inwestujący w szkolenia inwestuje w rozwój firmy i szansę, że jego pracownicy nie przejdą do konkurencji mocniej nastawionej na rozwój pracownika.

Szkolenia pracowników mogą dotyczyć różnych sfer – od wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania pracy i przejmowania nowych obowiązków, po kompetencje miękkie, zarządzanie personelem, komunikację i współpracę. Szkolenia można prowadzić w formie wykładów, kursów, warsztatów, prelekcji, zajęć grupowych, można przygotowywać je w formie delegacji dla pracowników czy organizować we własnej siedzibie, zapraszając gościa prowadzącego szkolenie. Wartościowe szkolenia dla pracowników powinny kończyć się uzyskaniem dyplomu lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu i zdobycie określonej wiedzy lub umiejętności. Pracodawca inwestuje w pracownika, ale ten musi zyskać możliwość udowodnienia tej wiedzy także w przyszłości, w ramach potwierdzenia swojej ścieżki kariery.

spotkanie

Jak uczą się dorośli? Skuteczne formy szkoleń dla pracowników

Uwzględnienie metodyki nauczania dorosłych przy organizacji szkoleń dla pracowników jest wartościowe, bo pozwala wyciągnąć im z kursu najwięcej praktycznych informacji. Z tego też względu kursy specjalistyczne organizuje się z pomocą zewnętrznych jednostek i edukatorów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w przedstawianiu danego zagadnienia w formie przystępnej do nauki, a nie jedynie wiedzę odnośnie samego tematu. Poza szkoleniami wprowadzającymi na stanowisko, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest oddelegowanie prowadzenia szkolenia do rąk edukatorów, niż samodzielne przejęcie zadania kształcenia pracowników.

Dorośli uczą się poprzez ekspozycję na dany temat oraz praktyczną pracę z zagadnieniem. O ile szkolenia w formie wykładów spełniają swoją rolę w przedstawianiu wiedzy teoretycznej i mogą mieć duże znaczenie dla pracowników, którym chcemy przedstawić nowe koncepcje czy poszerzyć ich ogólną wiedzę branżową, szkolenia specjalistyczne coraz częściej opierają się o formę warsztatów lub zajęcia angażujące uczestnika w proces szkolenia. Możliwość podjęcia dyskusji o temacie, wyjaśniania pojęć lub praktycznego testowania nowych umiejętności przed zakończeniem szkolenia daje lepsze rezultaty, niż przygotowanie dla pracowników jednostronnego, kilkugodzinnego wykładu.

szkolenie

Jak efektywnie prowadzić szkolenia i motywować pracowników?

Za satysfakcjonujące zakończenie szkolenia można uznać sytuację, w której pracownicy poza certyfikatem jego ukończenia wynieśli ze szkolenia realną wiedzę i umiejętność zastosowania jej w praktyce. Szkolenia warto prowadzić więc tak, by były interesujące i prawdziwie rozwijające dla pracowników – szkolenie ma być motywacją do dalszej pracy i rozwoju, a to wymaga by angażowało pracownika i zachęcało go do działania już samą tematyką. O ile więc istnieje grupa szkoleń, które muszą być przeprowadzone ze względu na określone zmiany w firmie, edukację pracowników warto wdrożyć także poza takimi przypadkami. Regularnie, na różnorodne tematy, możliwie dla chętnych pracowników zainteresowanych danym tematem – decydując się na szkolenia dla pracowników nie zmuszajmy ich do uczestnictwa, ale wskazujmy jak wiele korzyści dla siebie mogą wynieść z takiego szkolenia.

Chcąc prowadzić efektywne szkolenia dla pracowników trzeba znać nie tylko zagadnienie poruszane na szkoleniu. Potrzeba wiedzy o edukacji, o przyswajaniu informacji przez dorosłych oraz umiejętności docierania do nich. Nikt, nawet znudzony zastojem w pracy nie chce brać udziału w nudnych, nic nie wnoszących szkoleniach.