Przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii – czy warto założyć tam firmę?

W pierwszych latach wielkiego boomu na podróże zarobkowe do Wielkiej Brytanii wśród Polaków najwięcej było tych o dość niskich kwalifikacjach. Jakiekolwiek zatrudnienie w Polsce było albo niemożliwe, albo wyjątkowo nisko płatne, więc dla osób z większymi potrzebami finansowymi tylko wyjazd za granicę wydawał się adekwatnym rozwiązaniem.

Praca w Anglii – jak wyglądało to na osi historii?

Z tego względu na samych Wyspach w pierwszych latach napływu Polaków dość szybko przyjęło się założenie, że są to pracownicy to tzw. czarnej roboty, a więc najniżej płatnych robót fizycznych. Pod tym względem Polacy zyskali na Wyspach taki sam status, jak liczni i dużo wcześniej przybyli do UK imigranci z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Nie dziwi więc, że w wielu przypadkach chociaż w grupie takich imigrantów zarobkowych znajdowali się wyjątkowo ambitni i doskonale przygotowani pracownicy, zdolni z drobną pomocą wyrozumiałego brytyjskiego pracodawcy osiągnąć zdecydowanie więcej, musieli zadowolić się tylko i wyłącznie takimi zawodami, na które nie chciał zgodzić się przeciętny Brytyjczyk.

Dochody z własnego biznesu? To możliwe

Pomijając fakt niezrealizowania swoich wielkich ambicji i planów, nawet wykonywanie przeciętnych fizycznych prac na Wyspach gwarantowało zdecydowanie lepsze dochody, niż wykonywanie dość poważanego zawodu w Polsce, a dodatkowo pozwalało na korzystanie z licznych i bardzo hojnych benefitów socjalnych, jakie Brytyjskie państwo chętnie wręczało także przyjezdnym z zagranicy gościom. Także Polacy długo korzystali na takiej rzeczywistości, ale w ostatnich latach, także za sprawą kryzysu finansowego i wyjątkowo dobrej kondycji polskiej gospodarki na tle Wspólnoty, zaczęto szeroko doceniać młodych Polaków i nasz sposób prowadzenia biznesu. Oczywiście na założenie spółki w Wielkiej Brytanii wciąż decyduje się niewielu chętnych, ale bynajmniej jest to efekt strachu przed poradzeniem sobie z brytyjską konkurencją. Wręcz przeciwnie, anglosaskie wychowanie młodzieży zaczyna zbierać swój plon w postaci coraz mniej zaradnych, kreatywnych i przebojowych ludzi chętnych do zakładania własnych firm, podczas gdy w Polsce stosunkowo dużo rodzi się innowacyjnych pomysłów na biznes, właśnie w młodych głowach.

założenie spółki

Problemem, jaki notorycznie wiąże się z zakładaniem firmy, a tym bardziej próbą organizowania się w jakąkolwiek spółkę, jest brak kapitału początkowego lub kapitału inwestycyjnego. Przeciętny Brytyjczyk nie miałby większych problemów ze znalezieniem we własnym kraju rozlicznych programów wspierania przedsiębiorców, natomiast rzadko kiedy rozważa on takie zachowania, skoro jego rynek pracy daje mu dostatecznie dużo możliwości na samorealizację. W tym kontekście przeciętny przedsiębiorca z Polski, nawet jeśli nie ma odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony swojego państwa, samorządu czy organizacji pozarządowych, jest w stanie z pewnością nadrobić wiele determinacją i wizją. Na szczęście dzięki wspólnej obecności w strukturach Unii Europejskiej, każdy Polak myślący o robieniu jakichkolwiek interesów w Wielkiej Brytanii, może korzystać ze wszystkich dóbr i możliwości tamtejszego rynku bez najmniejszych ograniczeń. Obecnie założenie spółki w Wielkiej Brytanii jest łatwiejsze, dzięki specjalistycznym firmom, które krok po kroku radzą jakie czynności należy podjąć w instytucjach, urzędach itd.