Praca magisterska? Nie zapomnij o bibliografii

Bibliografia – dla doświadczonego badacza nie stanowi kłopotu i jest fundamentem każdej pracy naukowej. Student przygotowujący pracę magisterską, swoje pierwsze doświadczenie w pisaniu prac naukowych odbył podczas przygotowania i obrony pracy licencjackiej. Na magisterskich studiach uzupełniających nie powinien już mieć problemu z przygotowaniem odpowiedniej bibliografii. Bez niej praca może być uznana za nierzetelną i zostać odrzucona. Na co zwrócić uwagę, aby przygotować dobrą bibliografię?

Wszystkie nieautorskie teksty muszą mieć swoje odnośniki

Aby praca dyplomowa nie została uznana za plagiat, każda myśl, nie będąca tezą autora pracy, musi mieć swoje poświadczenie w uznanej naukowo literaturze. Nie są ważne jedynie poprawnie opisane odnośniki do źródła podanego w przypisie, ale również jakość stosowanej literatury. Najlepiej skorzystać ze zbiorów biblioteki naukowej. Dziś każda taka instytucja posiada wirtualny katalog, dzięki czemu poszukiwania można przeprowadzić zdalnie, z domu.  Można przejrzeć wszystkie tytuły, znajdujące się pod interesującym hasłem przedmiotowym, zamówić pozycje, które są warte szczegółowego sprawdzenia na miejscu. Warto pamiętać, aby podczas czytania sporządzić odpowiednie notatki, które precyzyjnie określą zakres strony, z której zaczerpniemy informacje. Jeśli korzystamy z artykułu, umieszczonego w zbiorczym wydaniu, przykładowo w materiałach pokonferencyjnych, trzeba pamiętać o pełnym zapisie tytułu książki. Zaczerpnięte informacje przywoływane w przypisach w formie skrótowej muszą mieć swój pełny zapis w końcowej bibliografii. W razie niepewności, jak powinny wyglądać poprawnie sporządzone odsyłacze w tekście, można się zwrócić o pomoc do firmy zajmującej się opracowaniem prac naukowych jak Pisanie Online, aby skorzystać z usługi weryfikacji i poprawy jakości zapisanej literatury.

Bibliografia mówi o autorze

pisanie pracy magisterskiejIm bardziej rozbudowana i zróżnicowana bibliografia, tym lepiej świadczy o autorze pracy naukowej. Czerpanie i szukanie z różnych źródeł w celu weryfikacji czy wyjaśnienia nurtujących i poruszanych w tekście problemów, pokazuje, że mamy do czynienia z rzetelnym i dokładnym podejściem do pracy badawczej. Mogą to być artykuły opublikowane tylko w wersji cyfrowej, wydane egzemplarze czasopism naukowych lub opublikowane prace zwarte, będące pokłosiem prac doktorskich oraz habilitacyjnych. Bardzo ważne jest niecytowanie z tekstów, które mają wątpliwe pochodzenie, nie zostały wydane przez wydawnictwo naukowe. Wówczas nie można gwarantować, że prezentują merytoryczną rzetelność i są miarodajnym, profesjonalnym źródłem wiedzy. Przywoływanie popularnej encyklopedii naukowej jako źródło może nie zostać pozytywnie odebrane przez recenzentów. Natomiast dobrym tropem może być skorzystanie z literatury, na podstawie której ktoś sporządził dane hasło i po jej samodzielnej weryfikacji wykorzystać w swojej pracy i tym samym bibliografii.

Znajomość zasad redagowania tekstów naukowych

W zależności czy powołuje się na formę tekstualną czy obrazowe źródło w tekście, zapis bibliograficzny rządzi się konkretnymi regułami. Dlatego dobre wrażenie na recenzującym pracę zrobi znajomość i stosowanie odpowiedniego stylu oraz przyjętych standardów w pisaniu prac magisterskich. Najpopularniejsze do wyboru są zalecenia edytorskie w systemie harwardzkim albo w systemie oksfordzkim. Jeżeli cytuje się literaturę obcojęzyczną również należy przestrzegać specyfiki i standardów zapisów, w których powstał dany artykuł naukowy.  W przypadku stosowania dużej ilości szkiców, tabeli, rysunków i innych obrazów w tekście, należy być konsekwentnym w zapisie i podać dokładne źródło, z którego czerpiemy dane, aby praca nie łamała praw autorskich. Również rysunki, które zostały samodzielnie sporządzone należy odpowiednio podpisać. Jeśli nie jest się pewnym jak powinien wyglądać szczegółowy zapis bibliograficzny, najlepiej skorzystać z fachowej pomocy. W firmie Pisanie Online, zatrudniającej doświadczonych i wykwalifikowanych redaktorów, powstająca praca dyplomowa przejdzie odpowiednią weryfikację i ewentualną korektę tekstu, zgodną z przyjętymi standardami pisania prac naukowych.

Bibliografia wizytówką pracy dyplomowej

Warto poświecić dużo uwagi na przygotowanie poprawnej bibliografii, bo często jest weryfikowana przez naukowców jako pierwsza. Na jej podstawie badacze decydują czy dany tekst jest wartościowy i czy warto przeczytać go w całości. Jeżeli w trakcie lektury zaistnieją zastrzeżenia merytoryczne co do prezentowanych treści, przygotowane rzetelnie odwołania oraz bibliografia pozwalają na samodzielną weryfikację poprawności przedstawionego stanowiska naukowego. Dobrze przygotowana bibliografia jest gwarancją jakości pracy wykonanej przez studenta.