Podatki, doradztwo podatkowe i spółka – informacje dla podatników

Co to jest PIT?

PIT – Personal Income Tax. To podatek dochodowy od obywateli fizycznych; podatek ściśle obejmujący dochody uzyskane przez osoby fizyczne.

 

Co to jest CIT?

CIT – Corporate Income Tax.  To podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to opodatkowanie ściśle balastujący wpływy finansowe pozyskiwane przez osoby prawne.

 

Czym jest deklaracja podatkowa?

Deklaracja podatkowa jest postacią obligatoryjnego udzielania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy ordynacja podatkowa również deklaracje, zestawienia oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na bazie norm prawa podatkowego płatnicy i inkasenci.

 

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa jest zaplanowana w przepisach prawa podatkowego wymówienia, odliczenia, zniżki albo redukcji, których użycie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub stopnia podatku.

 

Doradztwo podatkowe i prowadzenie ksiąg rachunkowych kontra VAT.

Na skutek wprowadzenia przepisów ustawy o usprawnieniu dojścia do realizowania poszczególnych zawodów regulowanych, tak zwanej ustawy deregulacyjnej przekształciły się przepisy ustawy dotyczące doradztwa podatkowego.

Jak rozliczać podatki
Informacje o podatkach i podatnikach uzyskaliśmy dzięki uprzejmości biura podatkowego Meritum.

Unowocześnienie to poszerzyło miedzy innymi wzornik czynności doradztwa podatkowego o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kompletną deregulacją otoczono realizowanie czynności wymienionych w artykule 2 ustawa 1 punkt 2 i 3 ustawy dotyczącej doradztwa podatkowego, czyli między innymi postępowanie z księgami, prowadzenie różnych rejestrów do celów podatkowych, tworzenie oświadczeń i orzeczeń. Na chwilę obecną każdy ma możliwość je wykonywać. Taka sytuacja rodzi pytanie, czy biura rachunkowe mają możność korzystania ze zwolnienia z VAT z uwagi na obroty. Ministerstwo Finansów spytane czy osoby kierujące biurami rachunkowymi, które orzekają, że w sferze aktywności nie czynią usług doradczych, ale dla swoich klientów przygotowują oraz składają podpis pod deklaracjami podatkowymi, są zwolnione z płatności ukazanych w art. 113 ust.1 i ust.9 ustawy o VAT, jest na pozycji, że rozmach działania doradztwa podatkowego określony jest w artykule 2 ustawy o doradztwie podatkowym.

Poddając ocenie tego typu działanie należy zwrócić uwagę także na przemianę przeprowadzoną poprzez ustawę. W zgodzie z jej zasadami,  realizowanie poszczególnych czynności doradztwa podatkowego nie jest już zależne od dysponowania konkretnymi uprawnieniami czy też statusem subiektu.

 

Na czym opiera się księgowanie?

Księgowanie jest to realizowaniem zapisów w księgach rachunkowych, bazując na dowodach księgowych.

 

Czym jest ulga podatkowa?

Ulgi podatkowe są zaplanowane w regułach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, zniżki albo redukcje, których użycie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub stopnia wysokości podatku.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – co to?

Przyrząd księgowy służący do aktualnego wykazu operacji gospodarczych w nieskomplikowanej formie, tzn. w schemacie księgowości pojedynczej.