Optymalizacje podatkowe

Optymalizacje podatkowe są jednym z najciekawszych i legalnych sposobów na zminimalizowanie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa lub osób fizycznych.

Wykonane prawidłowo i pod kontrolą prawników mogą w znaczącym stopniu obniżyć koszty zobowiązań podatkowych, co w praktyce przełoży się na oszczędności całej firmy i przyczyni do zmniejszenia kosztów jej prowadzenia. Rodzajów optymalizacji podatkowych jest jednak kilka, a jedynie właściwe ich zrozumienie i przygotowanie się może pozwolić wykonać taką optymalizację legalnie. Jak się do niej przygotować i jakie daje możliwości?

Czym są optymalizacje podatkowe?

Plany optymalizacji podatkowych mogą dotyczyć podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także podatku dochodowego od jednostek prawnych (CIT).

Każda z nich opiera się o nieco inne metody działania, a wybór odpowiedniej zależy przede wszystkim od wnikliwej analizy biznesowej i rozwiązania, które dla danej firmy będzie legalnym sposobem minimalizacji podatku. Podstawą optymalizacji jest więc przede wszystkim odpowiednie planowanie podatków, a więc wybór odpowiednich dla spółki stawek mieszczących się w granicy prawa, przy czym należy zaznaczyć że planowanie nie jest sposobem uchylania się od płacenia podatków, a jedynie metodą unikania płacenia tam, gdzie nie jest to konieczne.

kancelaria anti-money laundering

Aby wykorzystać w pełni możliwości, jakie dają optymalizacje podatkowe i nie narazić się na problemy natury prawnej nie można oczywiście samodzielnie decydować o tym, jaką wysokość podatku należy zapłacić.

Pomoc ze strony doświadczonej kancelarii prawnej zajmującej się prawem podatkowym i optymalizacjami podatkowymi jest jedyną właściwą drogą do uzyskania pewności, że optymalizacja jest zgodna z prawem.

Kancelaria taka wykona na potrzebę swojego klienta niezbędne audyty podatkowe, na podstawie których możliwe będzie ustalenie najlepszej metody optymalizacji podatkowej z zastosowaniem optymalizacji międzynarodowej, wdrożeniem ulg i zwolnień, a także zmian charakteru procesów i ich treści.

Możliwości, jakie daje optymalizacja podatkowa

Jak podają prawnicy z KHG Group, na gruncie polskiego prawa istnieje kilka różnych opcji, które pozwalają uniknąć opodatkowania lub zoptymalizować jego wysokość do potrzeb i możliwości firmy. I tak, nowe firmy które rozpoczęły działalność w trakcie trwania roku podatkowego mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe w roku podatkowym, w którym aktywa zostały wprowadzone do ewidencji. Firmy mogą skorzystać też z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedni.

Dla firm, które zmagają się z zapłaceniem pełnej wysokości podatku przewidziano również możliwość skorzystania z tzw. kredytu podatkowego, czyli odroczenia płatności z tytułu podatku dochodowego.

Ciekawą metodą optymalizacji podatkowych jest zawieranie odpowiednich umów z pracownikami. Jeśli firma chce obniżyć swoje koszty, zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych, a nie umowy o pracę, znacząco obniża obciążenia podatkowe i ZUS firmy, co jest korzystne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika – umowy o dzieło nie podlegają składkom ZUS, natomiast umowy zlecenia mogą być objęte niższymi składkami do ZUS, co dla pracownika przekłada się często na wyższe wynagrodzenie, a dla pracodawcy na niższe koszty utrzymania pracownika.

optymalizacja podatkowa

Ostatnią z wykorzystywanych metod optymalizacji podatkowych jest tzw. międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem spółek w państwach, których systemy podatkowe przewidują korzystniejsze formy opodatkowania firm.

W celu tym wykorzystuje się także umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tak by konieczne do poniesienia przez firmę koszty były jak najniższe.

Wykorzystując optymalizacje podatkowe na swoją korzyść, wiele firm może znacząco obniżyć swoje koszty działania, a jednocześnie działać zgodnie z prawem podatkowym. Wśród częściej wykorzystywanych metod pojawiają się więc, między innymi, wspomniane wcześniej optymalizacje międzynarodowe, w których firma jest zakładana lub przenoszona za granicę do kraju, gdzie zobowiązania podatkowe są znacznie niższe. To jeden z przykładów optymalizacji w oparciu o planowanie podatkowe. Nieco trudniejszym zadaniem może okazać się optymalizacja w oparciu o prawo polskie, bazująca na dokładnej analizie przepisów pod kątem zobowiązań podatkowych i ograniczaniu wysokich opłat podatkowych wymaganych do zapłacenia przez firmę.

Zarówno w przypadku optymalizacji w oparciu o planowanie podatkowe, jak i o prawo polskie, pomoc ze strony prawników może okazać się niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia optymalizacji i utrzymania działań w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne unikanie płacenia podatków, które zostanie wykazane jako niezgodne z prawem będzie ogromnym obciążeniem dla podatnika – takich sytuacji warto unikać za wszelką cenę.