Oferta placówek dydaktycznych dla dzieci z autyzmem

Autyzm dotyka bardzo niewielką grupę dzieci w Polsce, jednak jest zaburzeniem na tyle poważnym, że nie należy marginalizować tego zagadnienia. Co mogą zrobić rodzice, u których synka czy córki zdiagnozowano autyzm? Przede wszystkim – niezwykle istotna jest wczesna diagnoza oraz odpowiednia terapia.

Diagnoza – autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które dotyka wszystkich sfer rozwoju dziecka. Przejawia się w zaburzeniach osobowości – dziecko z trudem nawiązuje i podtrzymuje relacje nie tylko z rówieśnikami, ale w ogóle z otoczeniem. Jest widoczne nie tylko w problemach z utrzymaniem emocji na wodzy czy komunikowaniu swoich potrzeb lub odczuć – dzieci autystyczne często mają trudność nawet z nawiązaniem i utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. Tak jak dla małych dzieci naturalną metodą uczenia się jest powtarzanie, tak dzieci dotknięte autyzmem mają z tym trudności.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Prointegris

Często zaburzona jest już najprostsza droga poznawania świata, bo ośrodki zmysłów nie funkcjonują prawidłowo – w diagnostyce autyzmu należy więc zwrócić uwagę również na rozwój fizyczny i psychomotoryczny dziecka, a także na stopień integracji sensorycznej. Malcy z autyzmem mają trudność w nawiązaniu emocjonalnej więzi nawet z własnymi rodzicami, co jest dla obu stron powodem emocjonalnego cierpienia. Dziecko autystyczne nie ma odruchu chowania się w ramionach mamy czy taty w razie doznanej przykrości, nie reaguje na proste zabawy typu „pa pa”, „a kuku” itp.

Możliwe drogi terapii

Wczesna diagnoza i określenie, z jaką postacią autyzmu ma się do czynienia u dziecka jest niezwykle ważna dla przyjęcia odpowiednich założeń dla późniejszej terapii. Nie bez znaczenia będzie praca z psychologiem, ale w trudnej pracy terapeutycznej trzeba dbać o równomierne rozwijanie wszystkich sfer, w których zaobserwuje się nieprawidłowości. Istotna będzie praca logopedy, który wspomoże rozwój umiejętność komunikowania się w sposób zrozumiały, co ułatwi dalszą pracę dziecka i pozwoli na wytworzenie kanału komunikacji z otoczeniem.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Inną ważną sferą jest rozwój fizyczny – dla właściwej terapii autyzmu niezwykle istotne jest rozpoznanie wszelkich zaburzeń, a więc dokładna ocena ostrości wzroku i słuchu, sprawności kończyn, orientacji przestrzennej. Dalsza praca z dzieckiem jest w tym miejscu również nieoceniona, tak aby na wczesnym etapie zauważyć i zacząć stymulować prawidłowy rozwój dziecka na każdej z płaszczyzn.

Dziecko autystyczne nie jest skazane na życie poza społeczeństwem – jest możliwe przygotowanie go do nauki w szkole, jeśli praca rodziców i terapeutów oraz zaangażowanie dziecka przyniosą oczekiwane efekty. Ogromne zasługi na tym polu kładą rozmaite placówki wychowawcze, takie jak przedszkole dla dzieci z autyzmem czy punkty przedszkolne, zapewniające dzieciom terapię grupową, terapię sztuką i przez zabawę oraz stałą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W takim miejscu maluch może pracować na pogłębianiem swoich umiejętności oraz uczyć zabawy i współpracy w grupie – co dla dzieci autystycznych bywa problemem szczególnym.