Na co zwracać uwagę wybierając firmę zajmującą się wycinką drzew?

Drzewa są niezwykle ważne dla życia na Ziemi. Najskuteczniej zapewniają ludziom tlen, a jednocześnie pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, co sprzyja stabilizacji klimatu ziemskiego i łagodzeniu efektu cieplarnianego. Tworzą środowisko życia dla wielu gatunków nie tylko roślin, ale i zwierząt, a także łagodzą niekorzystny wpływ wysokich temperatur,  zapewniając odpowiednią wilgotność powietrza.

Trudno wymienić wszystkie zalety drzew i ich dobrotliwy wpływ na życie na Ziemi. 

Dlaczego wycina się drzewa?

Drzewa wycina się z różnych powodów. Często dzieje się tak za sprawą ich słabszej kondycji oraz choroby, ponieważ trzeba zadbać wtedy o bezpieczeństwo osób, które w pobliżu nich mieszkają lub się przemieszczają. Poza tym zdarza się, że po gwałtownej burzy i silnych wiatrach są nadmiernie pochylone lub połamane i istnieje groźba zawalenia się i uszkodzenia znajdujących się w pobliżu budynków lub innych obiektów. Czasami duże drzewo nieodpowiedzialnie sadzone w pobliżu zabudowań może zagrażać ich konstrukcji, co jest podstawą do jego usunięcia. Bywa, że właściciele posesji, na której rosną drzewa zmieniają swoje plany w stosunku do zagospodarowania otoczenia i decydują się na ich wycinkę.

Czy przepisy prawa regulują wycinkę drzew?

Przepisy prawa regulują wycinkę drzew. Jest to:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1980 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów,
  • Najnowsza Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Według najnowszej ustawy wycinka może obejmować drzewa, których pień liczony na wysokości 5 centymetrów przekracza dla topól, wierzb, klonów jednolistnych i klonów srebrzystych 80 centymetrów, dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowej, platanów klonolistnych 65 centymetrów i dla pozostałych gatunków 50 centymetrów. Ustawa reguluje również termin wycięcia drzewa. Ma on nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty jego oględzin. Natomiast zgodnie z przepisami nie musimy starać się o wycinkę w przypadku drzew lub krzewów skupiskowych lub rosnących na terenach, które są pokryte roślinnością ozdobną, a także jeśli istnieje konieczność przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego, również drzew położonych w lasach lub na plantacjach oraz owocowych, ale nie na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

wycinka drzew Wrocław
Firma Drzewa Expert zajmie się nawet najtrudniejszą wycinką drzew we Wrocławiu.

Czym powinniśmy się kierować podczas wybierania firmy do wycinki drzewa?

Na wycinkę drzewa decydujemy się najczęściej wtedy, gdy zagraża ono naszemu bezpieczeństwu lub budynkowi, w pobliżu którego zostało posadzone, dlatego warto wybrać firmę, specjalizującą się w wycince drzew trudnych, wymagających zastosowania skomplikowanej metody. Ważną sprawą jest to, czy podejmuje się ona usuwania drzew na terenach zurbanizowanych, przy drogach i na posesjach prywatnych. Jej pracownicy najpierw oceniają ryzyko i stopień trudności wycinki w celu właściwego doboru sprzętu, metody pracy oraz zagwarantowania bezpieczeństwa wokół podejmowanych działań związanych z usunięciem drzewa. Warto wybrać firmę, która w ofercie ma wycinkę w lasach prywatnych, parkach, ogrodach, działkach, również tam, gdzie potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków, a także na terenach z liniami napowietrznymi, budynkami i innymi obiektami.

Jakie umiejętności i uprawnienia powinna posiadać firma trudniąca się wycinką drzew?

Firma zajmująca się wycinką drzew powinna posiadać wszystkie potrzebne uprawnienia, a pracownicy niezbędne umiejętności , które wymagane są do świadczenia tego rodzaju usługi. Niezwykle wygodną sytuacją jest, jeśli oferuje także pomoc w zakresie czynności formalno–prawnych, które trzeba podjąć przed usunięciem drzewa, aby odbyło się to szybko, sprawnie i zgodnie z prawem.