Medyczne kombinezony ochronne – czy naprawdę chronią lekarzy?

W zawodzie lekarza środki ochrony osobistej odgrywają bardzo ważną rolę. Aktualnie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są one jeszcze bardziej istotne i stały się codziennością dla wielu pracowników służby zdrowia.

Takie elementy ochronne jak maseczki czy przyłbice są bardzo ważne, ale podczas wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników służby zdrowia równie ważne stały się także specjalistyczne kombinezony ochronne. Dzięki nim możliwe jest bezpieczne poruszanie się po terenie skażonym i przebywanie wśród chorych osób, bez ryzyka zakażenia. Kombinezony tego typu chronią przed zakażeniem i przenoszeniem drobnoustrojów chorobotwórczych na ubraniach. Korzystają z nich najczęściej osoby pracujące na oddziałach covidowych, a także ratownicy medyczni. Jednak, aby taki kombinezon dawał odpowiednią ochronę, musi on spełniać normy bezpieczeństwa oraz musi być użytkowany w odpowiedni sposób, zgodny z procedurami bezpieczeństwa.

W jaki sposób jednorazowe kombinezony ochronne chronią lekarzy przed zakażeniem koronawirusem?

Medyczne kombinezony ochronne były często używane przez lekarzy m.in. na oddziałach zakaźnych lub w innych sytuacjach, które generowały ryzyko ekspozycji na czynniki chorobotwórcze. Aktualnie podczas pandemii antywirusowe kombinezony ochronne stały się podstawowym ubiorem większości lekarzy pracujących w polskiej służbie zdrowia. Jest to odzież jednorazowego użytku, co oznacza, że po każdej ekspozycji na czynniki chorobotwórcze kombinezon powinien zostać zabezpieczony i zutylizowany lub zdezynfekowany w odpowiedni sposób. Kombinezony ochronne użytkowane przez pracowników służby zdrowia w czasie pandemii skonstruowane są w taki sposób i przy użyciu takich materiałów, aby stanowiły barierę dla czynnika infekcyjnego, czyli w tym przypadku wirusa. Zabezpieczają one zarówno przed cieczą pod pewnym ciśnieniem hydrostatycznym jak i mechanicznym kontaktem z cieczami skażonymi.

antywirusowy kombinezon ochronny

Oczywiście kombinezony noszone przez lekarzy, mogą spełniać także rolę ochronną dla pacjentów. Szczególnie na oddziałach, na których przebywają osoby przewlekle chore o obniżonej odporności, korzystanie przez lekarzy z odzieży ochronnej może zmniejszyć ryzyko przeniesienia na oddział drobnoustrojów chorobotwórczych. Przykładowo na oddziałach onkologicznych jest to bardzo ważne, aby nie narazić osób tam przebywających na zakażenie, które może być bardzo niebezpieczne dla ich zdrowia i życia. Prawidłowe użytkowanie kombinezonów ochronnych jest też bardzo ważne. Przy ich ściąganiu należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa, dzięki którym zminimalizowane będzie ryzyko zakażenia się poprzez skażony kombinezon. Zakładanie oraz ściąganie kombinezonu ochronnego powinno przebiegać w wyznaczonych tylko do tego celu pomieszczeniach, które są regularnie dezynfekowane i utrzymane w sterylności. Po ściągnięciu jednorazowego kombinezonu ochronnego, który był użytkowany w miejscu skażonym lub wśród osób chorych, bardzo ważna jest także odpowiednia dezynfekcja dłoni oraz pomieszczenia i zabezpieczenie skażonego kombinezonu. 

Jakie normy muszą spełniać medyczne kombinezony ochronne?

Medyczne kombinezony ochronne, które można wykorzystywać jako odzież ochronną przed czynnikami chorobotwórczymi takimi jak koronawirusa, muszą spełniać wymagania normy EN 14126. Kombinezony tego typu to odzież zapewniająca ochronę przed czynnikami infekcyjnymi (mikroorganizmami) występującymi w formie pyłu, aerozolu lub cieczy. Odzież ochronna spełniająca tę normę musi być także wytrzymała na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, takie jak przetarcia czy przekłucia. Tylko taki kombinezon może zapewnić pełną ochronę podczas pracy w miejscach skażonych. 

Gdzie kupić jednorazowy kombinezon ochronny?

Antywirusowe kombinezony ochronne należy kupować w sklepach, które oferują profesjonalne produkty przeznaczone do użytku medycznego. Należ zwrócić także uwagę czy kombinezony te spełniają wymagane normy bezpieczeństwa, ponieważ jest to kluczowym czynnikiem wpływającym na to, czy będą one spełniać swoje zadanie w sposób prawidłowy.