Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego – jak często i w jakim celu jest wykonywana?

Obecnie urządzenia wielofunkcyjne stosowane są niemalże w każdym przedsiębiorstwie – niezależnie od branży oraz sposobu pracy. Urządzenia tego typu nierzadko przetwarzają tysiące danych w ciągu dnia począwszy od skanowania, wysyłania wiadomości oraz drukowania. Warto jednak pamiętać o poprawnej konserwacji tego typu urządzeń tak aby zapewnić im jak najdłuższe, bezawaryjne działanie.

Konserwacja – co to takiego?

Jest to działanie mające na celu podtrzymanie bądź przywrócenie zdolności do użytkowania maszyn bądź urządzeń. Warto wiedzieć, że konserwacje powinny przeprowadzać osoby bądź firmy uprawnione do wykonywania tego typu czynności oraz posiadające specjalistyczną wiedzę na ten temat. Należy pamiętać, że poprawnie wykonana konserwacja niesie ze sobą szereg pozytywnych skutków oraz nie przyczynia się do utraty gwarancji urządzenia.

drukowanie

Urządzenia wielofunkcyjne – jak i kiedy wykonywać konserwację?

W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych można przyjąć, że konserwacja powinna być wykonywana  w odstępach czasu od 1 roku do 1,5 roku. Wyjątkiem od reguły są urządzenia pracujące w trudnych warunkach np. takich gdzie narażone są na działanie wilgoci bądź wysokiego natężenia pyłów w powietrzu. Odnosząc się do tak eksploatowanych urządzeń powinny one być konserwowane nie rzadziej niż w interwale co 6 miesięcy. Najważniejszym aspektem o jakim należy pamiętać podczas przystępowania do czynności związanych z konserwacją urządzenia wielofunkcyjnego to upewnienie się czy urządzenie zostało poprawnie odłączone od zasilania. Pozwala to uniknąć zbędnych przepięć, które mogą doprowadzić do zniszczenia elektroniki. Przede wszystkim warto pamiętać o czyszczeniu obudowy. Można to wykonywać wilgotną szmatką bądź ściereczką z mikrofibry oraz z użyciem dedykowanych płynów do konserwacji tego typu urządzeń elektronicznych. Tego typy czynności należy wykonywać wysoce precyzyjnie aby nie uszkodzić urządzenia oraz nie doprowadzić do dostania się brudu do jego wnętrza. Odnosząc się do tematu czyszczenia paneli skanera bądź wałków prowadzących papier i tonerów należy pamiętać o używaniu tylko i wyłącznie profesjonalnych kosmetyków do tego przeznaczonych. Po oczyszczeniu szyby skanera należy też pamiętać o odpowiednim wyczyszczeniu paska kalibracji tak aby urządzenie nie zmieniło swoich wcześniej zapamiętanych ustawień. W przypadku gdy urządzenie nie podaje poprawnie papieru załadowanego do kaset należy również poddać czyszczeniu oraz konserwacji wałki prowadzące.

Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych – jakie pozytywne skutki ze sobą niesie?

Biorąc pod uwagę skutki jakie niesie ze sobą PRAWIDŁOWO wykonana konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego należy wymienić przede wszystkim: przedłużenie żywotności maszyny/urządzenia, lepszą i wydajniejszą pracę urządzenia, rzadszy przymus wymiany podzespołów. Dodatkowo dzięki stale i regularnie przeprowadzanej konserwacji urządzenie odwdzięczy się bezawaryjną pracą oraz przede wszystkim brakiem wydawania z siebie niepokojących dźwięków. Dodatkowo utrzymywanie czystości, która jest wynikiem poprawnie wykonanej konserwacji pozwoli na znaczne poprawienie jakości wydruków oraz skanów.

drukarka

Czy konserwację urządzenia wielofunkcyjnego można przeprowadzić samemu?

Oczywiście konserwację podstawową urządzenia wielofunkcyjnego można przeprowadzić samemu pod warunkiem, że używa się odpowiednich i przeznaczonych do tego typu działań płynów oraz narzędzi. Należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa – zarówno swojego jak i urządzenia. Warto też pamiętać aby nie uszkodzić plomb gwarancyjnych podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, ponieważ może skutkować to utratą gwarancji co w przypadku uszkodzenia urządzenia może być nieprzyjemne dla portfela użytkownika. Zdecydowanie warto też zlecić konserwacje profesjonalnym firmom zajmującym się tego typu usługami. Specjaliści są w stanie dotrzeć do miejsc, w które zwykły użytkownik nie będzie w stanie się dostać.