Kompleksowa obsługa bhp

Wszyscy żyjemy pod presją czasu. Mamy wiele obowiązków „na głowie”, które czasami nas przerastają. Szybkie tempo obowiązuje nas nie tylko w życiu prywatnym, ale także w pracy. Jeżeli wykonujemy obowiązki pod presją czasu to nie zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów i wykonujemy swoją pracę niekoniecznie w sposób bezpieczny, zgodnie z bhp. Często sami lub pod wpływem nacisku pracodawcy, chcąc sprostać postawionym przed nami zadaniom lub po prostu nieświadomie naginamy obowiązujące przepisy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie

Instytucja pod nazwą Państwowa Inspekcja Pracy to organ, który czuwa nad tym, aby takie sytuacje nie miały miejsca, aby zakłady pracy przestrzegały przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i Kodeksu Pracy. Nie przestrzeganie powyższych przepisów może skutkować karą grzywny. Po przyjęciu do pracy, pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na takim szkoleniu, przeprowadzanym przez inspektora bhp, dowiaduje się podstawowych informacji na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na terenie danego zakładu pracy. Pracownik zapoznaje się z regulaminem, który będzie musiał przestrzegać oraz zostaje poinformowany o możliwym wystąpieniu czynników ryzyka zawodowego. Wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy. Na polskim rynku jest wiele firm zajmujących się sprawami bhp. Obsługa bhp, która oferują takie firmy, zawiera kompleksowe usługi obejmujące w swoim zakresie szkolenia bhp i ppoż., instruktaże oraz obejmują całościową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w ramach obsługi bhp oferuje się audyty. Odpowiednio przeszkoleni fachowcy mogą przeprowadzić szkolenia bhp i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Co więcej- gwarantują nadzór i porady prawne. Ważną sprawą jest, aby została zachowana zgodność działań bhp w danej placówce czy organizacji, z obowiązującym, zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej, prawem.

bhp

Multikontrakt – rozwiązanie Twoich problemów

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujednolicone i obowiązują jednakowe w całej zjednoczonej Europie. Obsługa firm w zakresie bhp obejmuje też doradztwo, analizę i ocenę ryzyka zawodowego tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Takie firmy zajmują się też wdrażaniem niezbędnych procedur oraz organizacji pracy w odniesieniu do obowiązujących rozporządzeń i przepisów. Oprócz tego prowadzą rejestry, opracowują szczegółowe instrukcje i analizy, tak, aby dostosować pracę w zakładzie do wymagań bhp. Pomagają w tworzeniu norm, jeśli chodzi o odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej taka firma może występować w imieniu klienta i go reprezentować. Są również pomocni podczas postępowania powypadkowego. Wszystko opiera się na przepisach Kodeksu Pracy oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzięki takiej obsłudze pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne warunki pracy.