Kompensacja śladu węglowego – jak mogą to robić firmy?

Wraz z rozwojem gospodarki, zwiększa się również emisja gazów cieplarnianych, które są następstwem bardzo wielu procesów zachodzących obecnie w przemyśle i nie tylko. Zmiany klimatyczne, które są następstwem tego, są obecnie wyraźnie widoczne i stale postępują.

Aby skutecznie monitorować, raportować, weryfikować i prognozować zmiany klimatu, konieczne było stworzenie pewnych narzędzi i wskaźników, które ułatwią to zadanie. W taki właśnie sposób powstała idea śladu węglowego

Ślad węglowy

Ślad węglowy odnosi się do ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które uwalniają się do atmosfery w efekcie działań człowieka. To tak naprawdę miara wpływu aktywności człowieka na środowisko, a w szczególności na zmiany klimatu. Jest to pośredni wskaźnik zużycia energii, produktów i usług. Za jego pomocą mierzy się i określa ilość gazów cieplarnianych, które generowane są podczas np. funkcjonowania danej działalności. 

Ślad węglowy można wyznaczać na poziomie:

  • krajowym, 
  • miejskim, 
  • indywidualnym,

czy też na poziomie danego przedsiębiorstwa, produktu, lub w przypadku transportu przejechanego kilometra. 

Wskaźnik ten obejmuje emisję takich gazów jak: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz innych gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Ślad węglowy dotyczy wszelkich działań, jakie prowadzi np. dana firma, wliczając w to również zużycie energii wykorzystywanych przez nią budynków i środków transportu. 

Z kolei w przypadku śladu węglowego produktu, obejmuje on także emisję gazów spowodowaną przez wydobycie niezbędnych surowców, wytworzenie danego produktu, jego transport, użytkowanie, składowanie czy też recykling po zużyciu. 

Czym jest kompensacja śladu węglowego?

Ślad węglowy to wyznacznik, który dotyczy praktycznie każdej działalności człowieka. Z tego względu nie ma możliwości w sposób całkowity uniknąć emisji gazów cieplarnianych do środowiska, ponieważ nawet podstawowe czynności, jakie wykonujemy w domu, mają wpływ na środowisko.

Konieczne jest redukowanie emisji gazów cieplarnianych, ale innym dobrym sposobem jest także kompensacja śladu węglowego. Zagadnienie to polega na podejmowaniu działań, których celem jest zrekompensowanie wyemitowanych gazów cieplarnianych.

Oznacza to, że np. firma, która obliczyła ślad węglowy, jaki związany jest z jej działalnością, może teraz podjąć się pewnych działań, które w ogólnym rozrachunku doprowadzą do zmniejszenia tego śladu węglowego poprzez inne proekologiczne działania. 

Jak organizacja może poznać swój ślad węglowy?

Podstawą do tego, aby zredukować albo kompensować ślad węglowy, jest jego obliczenie. W tym celu trzeba dokładnie przeanalizować daną działalność, której ślad węglowy chcemy obliczyć i wziąć pod uwagę każdy jej etap. Przykładowo, jeśli firma zajmuje się produkcją jakichś wyrobów, to pod uwagę trzeba wziąć emisję gazów cieplarnianych podczas wydobycia niezbędnych do produkcji surowców, ich składowania, transportu, samej produkcji, wyrobów, ich magazynowania, wysyłania i wszelkich innych działań, które zwiększają ślad węglowy

Obecnie dzięki nowoczesnym technologiom, ślad węglowy można w bardzo skuteczny i dość prosty sposób obliczyć wykorzystując w tym celu specjalistyczne oprogramowanie. Warto pamiętać, że obliczając ślad węglowy organizacji, należy uzwględnić emisyjność gazów cieplarnianych na każdym etapie jej działalności, ponieważ tylko wtedy wskaźnik ten będzie podawał rzeczywistą wartość. 

W jaki sposób organizacja może zredukować lub kompensować ślad węglowy?

Aby w jak najskuteczniejszy sposób redukować lub kompensować ślad węglowy, warto przeanalizować działanie firmy i zidentyfikować te etapy, które w największym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. To właśnie w zakresie tych obszarów działalności firmy, można w najefektywniejszy sposób zredukować lub zrekompensować ślad węglowy. 

Często zmiana sposobu lub środka transportu produktów, materiałów i surowców może znacząco zredukować ślad węglowy. Oprócz tego bardzo popularnym rozwiązaniem jest także wykorzystywanie do produkcji materiałów pochodzenia biologicznego lub też materiałów pochodzących z recyklingu

Można również wykorzystywać energię elektryczną pochodzącą z innych bardziej ekologicznych źródeł, czy też redukować jej zużycie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 

Jak widać, możliwości jest naprawdę sporo, ale aby zacząć je wdrażać, trzeba zacząć od dokładnej analizy działalności i obliczenie śladu węglowego.