Jakie wymogi należy spełnić, by zostać taksówkarzem?

Taksówkarz jest osobą, która prowadzi działalność zarobkową, przewożąc osoby na wyznaczone przez nich miejsce. Do uprawiania tego zawodu nie wystarczy posiadanie prawa jazdy.

Przed taksówkarzem stawia się wiele wymagań, które musi on spełnić, aby uprawiać ten trudny i odpowiedzialny zawód. Istotne są tutaj także cechy osobowości ze względu na pracę z innymi ludźmi.

Jakie umiejętności powinien posiadać taksówkarz?

Podstawową umiejętnością taksówkarza jest doskonałe kierowanie samochodem, ponieważ w czasie jazdy odpowiada on za życie i zdrowie pasażera. Wymaga się także, aby znał topografię miasta i okolicy, na której wykonuje swoje zlecenia. Cennymi cechami osobowościowymi kierowcy jest odporność na stres i cierpliwość, gdyż niektórzy klienci mogą być uciążliwi. Powinien także umieć słuchać, gdyż wielu z nich lubi opowiadać  taksówkarzowi o swoich sprawach i problemach. Posiadanie dobrego zdrowia jest u kierowcy konieczne, ponieważ w dużych miastach pracuje często w nocy, zarabiając wtedy najwięcej.

Jak zostać taksówkarzem?

zawód taksówkarza
Taksówka w Środzie Wielkopolskiej gwarantuje bezpieczne i komfortowe kursy, wykonywane przez doświadczonych kierowców.

Kierowca taksówki, aby prowadzić firmę przewożącą osoby, musi spełnić wiele wymagań. Przede wszystkim musi mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kategorii B. Niezbędne jest także zaświadczenie o predyspozycjach zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania tego zawodu. Wymogiem koniecznym, który musi spełnić kandydat na taksówkarza jest ukończenie szkolenia dotyczącego transportu drogowego albo wykazanie się pracą kierowcy przez okres pięciu lat. Jeśli chodzi o wymóg niekaralności taksówkarza, to przepisy zostały złagodzone. Jedyną przesłanką eliminującą kandydata z zawodu kierowcy jest orzeczony przez sąd zakaz wykonywania zawodu kierowcy. Poza tym powinien dysponować pojazdem. Po spełnieniu tych wymagań pozostaje tylko staranie się o uzyskanie licencji. Gminy liczące powyżej stu tysięcy mieszkańców mogą przed kandydatami na taksówkarzy stawiać wymaganie ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem, potwierdzającym znajomość topografii terenu, na którym kierowca będzie przewoził klientów oraz znajomości miejscowego prawa.

Działalność gospodarcza taksówkarza

Taksówkarz powinien posiadać własną działalność gospodarczą. Może on wybrać działalność gospodarczą w postaci spółki cywilnej lub handlowej, bądź jednoosobową działalność gospodarczą, ale oprócz spółki partnerskiej. Najczęściej kierowcy taksówek decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, co oznacza, że posiada ona tylko jednego właściciela. Kandydat na kierowcę taksówki nie musi prowadzić pełnej księgowości lecz uproszczoną, jeśli jego obroty nie przekroczą określonej wysokości. Nie wymaga się od niego posiadania kapitału założycielskiego. Poza tym w przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej może on korzystać  z wielu ulg i dotacji, między innymi opłacać ZUS po niższej stawce przez okres 24 miesięcy od założenia firmy, albo skorzystać z pomocy oferowanej przez UE de minimis, udzielanej małym i średnim przedsiębiorcom, ponieważ nie naruszają oni konkurencyjności na rynku.

Taksówkarz może także założyć spółkę cywilną, która działa w oparciu o przepisy zapisane w kodeksie cywilnym. Założycielami jej są zwykle dwie osoby fizyczne lub prawne. Należy ją wpisać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to dobre rozwiązanie dla firm rodzinnych. Korzystnym aspektem spółki cywilnej jest jej rejestracja bez konieczności posiadania przez współwłaścicieli kapitału. Natomiast odpowiadają oni za spółkę swoim majątkiem. Taksówkarz ma możliwość założenia również spółki handlowej, która musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, który prowadzą sądy rejonowe, znajdujące się w miejscu działalności spółki. Dla jej rejestracji należy wypełnić stosowne formularze, pobrane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu rejonowego, gdzie dokonuje się rejestracja.

Zawód kierowcy taksówki należy do niezwykle odpowiedzialnych, dlatego spełnienie przez kandydata wielu wymogów formalnych jest  niezwykle istotne.