Jakie prawa i obowiązki posiada licencjonowany detektyw?

Wiele osób wyobraża sobie zawód licencjonowanego detektywa jako osoby, która pracuje na stanowisku w policji i tam pełni swoje obowiązki. Okazuje się jednak, że detektyw to także osoba, która świadczy usługi detektywistyczne w sposób nieujawniony, posiadająca odpowiednie zezwolenie na prowadzenie własnego biura śledczego.
Wbrew pozorom detektyw to nie osoba, którą znamy z powieści czy wielkich lub małych ekranów. To zawód, którego prawa i obowiązki reguluje ustawa detektywistyczna. Nie każdy może zatem zostać licencjonowanym detektywem , wykonując swoje czynności wbrew prawu. Co zatem wolno lub nie wolno robić detektywowi?

Prawa i obowiązki detektywa, czyli kim jest współczesny detektyw

Przed ogłoszeniem ustawy detektywistycznej, prywatny detektyw działał w obrębie przepisów państwowych, zajmując się przede wszystkim zbieraniem informacji na zlecenie. Wtedy też detektywem mogła być każda osoba. Nie były sprecyzowane dokładne prawa, które go obowiązywały oraz specjalne pozwolenia w celu osiągnięcia konkretnego efektu. Rodziło to wiele konfliktów, nierzadko doprowadzając do sytuacji łamiących prawo.
Dopiero w momencie pojawienie się ustawy o usługach detektywistycznych zawód przyjął zupełnie inną formę, a prawa i obowiązki prywatnego detektywa zostały szczegółowo uregulowane. Uprawnienia detektywa pozostały bez zmian, jednakże detektyw został zmuszony do lepszej ochrony danych osobowych podczas wykonywania zlecenia.

Prawo, które detektyw musi przestrzegać

Oprócz tego, że detektyw musi działać zgodnie z etyką zawodową, a także przestrzegać wolności i praw człowieka, powinien stosować się do prawa ustalonego w państwie jego działalności. Musi zatem odmówić wykonania zlecenia jeśli jest ono niezgodne z prawem, nie może używać przedmiotów elektronicznych i sprzętu, które jest zarezerwowane dla organów państwowych. Oczywiście musi posiadać odpowiednią licencję uprawniającą go do wykonywania zawodu, którą musi okazywać na każde żądanie.
Detektyw ma prawo do przyjmowania wszystkich zleceń, które nie działają na szkodę innych, a także nie zagrażają życiu osób trzecich. Dodatkowo detektyw ma prawo do zachowania tajemnicy zawodowej, z których może go zwolnić jedynie sąd.
Licencjonowany detektyw nie może także stosować przemocy ani samowolnie być w posiadaniu broni palnej.

detektyw
Obowiązki licencjonowanego detektywa – co należy wiedzieć?

Z racji tego, że detektyw musi działać zgodnie z prawem jego podstawowym obowiązkiem jest zweryfikowanie tożsamości osoby, która powierza mu zlecenie. Koniecznie powinien zachować tajemnicę zawodową, jak i źródłową. Nie wolno mu zdradzić źródła pochodzenia zdobytych informacji.
Pod koniec wykonywania zlecenia, licencjonowany detektyw ma obowiązek złożyć pisemne sprawozdanie z podjętych działań, ujmując w nim efekt końcowy oraz wszystkie informacje, które znalazły się w jego posiadaniu. Co istotne – każdorazowo sprawozdanie powinno zostać oddane w ręce zleceniodawcy.

Dodatkowe uprawnienia licencjonowanego detektywa

Detektyw oprócz standardowych praw i obowiązków, ma dodatkowe uprawnienia, które znacznie wpływają na jakość wykonywanej przez niego pracy. Do szczególnych uprawnień należy sposób zdobywania i gromadzenia danych osobowych – może je przetwarzać bez zgody osoby, której informacje dotyczą. Istotną kwestią jest jednak fakt, że dysponować tymi danymi może jedynie w trakcie prowadzenia śledztwa – po jego zakończeniu w żaden sposób nie powinien ich wykorzystać na własną korzyść.

Co może, a czego nie może detektyw?

Podejmując współpracę z biurem detektywistycznym, warto pamiętać, jakie prawa i obowiązki ciążą na licencjonowanym detektywie. Bez obaw możemy powierzyć mu zlecenie, ponieważ obowiązuje go tajemnica zawodowa, a wszystkie jego działania muszą odbyć się zgodnie z prawem i poszanowaniem wolności oraz praw człowieka.