Jak uzasadnić wniosek o wyrok łączny?

Kwestie prawne wielu osobom spędzają sen z powiek. Zwłaszcza jeśli problem prawny jest dużo poważniejszy i nie do końca rozumiemy wszystkie aspekty z nim związane. Samodzielne wypełnianie wniosków i prowadzenie swojej sprawy wydaje się bezcelowe, gdyż w ten sposób można jedynie doprowadzić do jeszcze większych komplikacji. 

Dlatego też zaleca się, aby wszystkie kwestie prawne powierzyć osobom posiadającym doświadczenie w tej dziedzinie. Współpraca z kancelarią prawną ma szczególne znaczenie zwłaszcza w sprawach karnych, gdzie konieczne jest doskonale rozumienie prawa, a także szybki czas reakcji. 

Jedną z kwestii, z którą należy zwrócić się do prawnika jest przygotowanie wniosku o wyrok łączny. Aby został on przyjęty, powinien być dobrze skonstruowany, a następnie – poprawnie uzasadniony. 

Co należy wiedzieć o wyroku łącznym? 

Przepisy prawa karnego w Polsce uwzględniają instytucję określaną jako wyrok łączny. Wyrok łączny znajduje swoje zastosowanie w momencie, kiedy sprawca popełnił minimum dwa przestępstwa, a wymierzono za nie kary tego samego rodzaju. W takim przypadku można złożyć wniosek o wyrok łączny, który może skutkować połączeniu ich w jedną karę. 

Warto jednak wiedzieć, iż kara łączna nie jest orzekana przez sąd za jedno przestępstwo. Taki wyrok wydaje sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Kara łączna orzekana jest przez sąd może być wydana z urzędu. Prawo przewiduje także możliwość złożenia wniosku przez skazanego, jego adwokata lub prokuratora o wydanie orzeczenia o karze łącznej. 

Samo rozpatrzenie wniosku o wyrok łączny, a co się z tym wiąże – orzeczenie wyroku – może odbywać się bez obecności skazanego. W wyjątkowych przypadkach sąd może wezwać skazanego na rozprawę. 

W jakich sytuacjach można otrzymać wyrok łączny? 

Karę łączną wedle przepisów prawa karnego można otrzymać jedynie pod pewnymi warunkami. Dotyczy ona zarówno kary bezwzględnego pozbawienia wolności, kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny. Kara łączna może zostać wymierzona w określonych w prawie przepisach – od najwyższej z kar orzeczonej za jedno z wielu przestępstw, bądź jako jej sumy.

W przypadku kary łącznej orzekanej jako sumy wyroków za kilka podobnych do siebie przestępstw, nie może ona przekroczyć określonych widełek. Maksymalna suma kary łącznej to maksymalnie: 

  • 2 lata ograniczenia wolności, 
  • 20 lat kary bezwzględnego pozbawienia wolności, 
  • 810 stawek dziennych grzywny. 

Z reguły wydanie orzeczenia o wyroku łącznym jest korzystne dla skazanego

Czas oczekiwania na wyrok łączny 

Wyrok łączny jest wydawany na osobnej rozprawie, której wynik może podważyć pierwsze orzeczenie sądu. Zdarza się, że skazany w trakcie rozprawy o wydanie wyroku łącznego znajduje się już w zakładzie, gdzie odbywa swoją karę pozbawienia wolności. 

Sam wyrok o karę łączną uprawomocnia się na tej samej zasadzie, co innego typu orzeczenia. Podlega on również apelacji. Rozprawa o wyrok łączny może także zostać umorzona, jeśli sąd stwierdzi, że nie istnieją żadne przesłanki mogące świadczyć o wydaniu takiego wyroku dla skazanego. Dlatego tak ważna jest tutaj współpraca z kancelarią prawną, specjalizującą się w przygotowywaniu wniosku o wyrok łączny. 

Wniosek o uzasadnienie wyroku łącznego – wszystkie kwestie 

W przypadku wyroku łącznego wniosek o jego wydanie może złożyć sam skazany. Niestety, przygotowanie takiego wniosku jest niezwykle skomplikowanym procesem, a niedopilnowanie lub nie znalezienie wystarczającego uzasadnienia może skutkować umorzeniem sprawy. Trudności sprawia również wyliczenie granicy kary łącznej. 

prawnik

Dlatego też w przypadku chęci uzyskania wyroku łącznego dla skazanego, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika. Kancelarie adwokacje ze Szczecina pomogą w przygotowaniu wniosku z dbałością o wszystkie aspekty prawne. Uwzględnią w nim wszelkie najważniejsze kwestie, które mogą przyczynić się do zmiany pierwszego wyroku na karę łączną, która jest korzystniejsza dla skazanego – sytuację życiową, dobre sprawowanie podczas odbywania dotychczasowej kary.