Jak interpretować wyniki badania elektrokardiografem (EKG) ?

Badanie ratujące Twoje serce

Wykres EKG (elektrokardiograf) śledzeni siłę i kierunek sygnału elektrycznego. Przewody wyposażone są w przewodzącą maź, umieszczone są na różnych częściach ciała, umożliwiając widok na centrum z różnych punktów widzenia. Jeśli aktywności elektryczna serca w danej chwili porusza się w kierunku równej linii jest dostrzegana, linia na wykresie idzie w górę (pozytywne odchylenie). Jeśli aktywność elektryczna jest w podróży z dala od głównej linii, wykres idzie w dół (ujemne odchylenie). Ten wykres jest śledzony przez rysik na ruchomej kartce papieru. W normalnym zdrowym sercu, EKG serca reprezentuje wykres, który bliski jest standardowym odchyłom.

Monitorowanie pracy serca - badanie elektrokardiografem

Zobacz jak odczytać wykres EKG

Pierwszy mały garb, pieszczotliwie zwany falą P, stanowi sygnał elektryczny, który rozpoczyna się w grupie komórek węzła zatokowo. Sygnał ten następnie przemieszcza się w przedsionkach (mniejsze i górne dwie komory serca), powodując, że zaciągają i wciskają krew do większych i potężniejszych komór poniżej nich. PR interwał – segment reprezentuje opóźnienie sygnału w innej grupie komórek węzła przedsionkowo-komorowego. Opóźnienie to daje czas na to aby przedsionki całkowicie dostarczyły swoją krew do komór. Doskonały czas tego sygnał jest nazywane Pęczkiem Hisa. Sygnał rozwidla się, wędruje w dół do lewej i prawej gałęzi wiązek, toruje sobie drogę do włókien Purkiniego i ponownie na północ. Stymuluje to komory i dostarcza im krwi do płuc i ciała. Podróż powoduje, że kurczenie następuje przez drugą z komór – jest reprezentowane przez część zespołu QRS w EKG. Większa fala T, które następnie wykańcza nasze bicie serca jest repolaryzacją komór. Repolaryzacja przedsionków jest pochowana w większym sygnale z QRS i dlatego nie widać jej na wykresie.

Schorzenia, choroby, problem – czy EKG może wykryć wszystko?

Wzorzec ten jest nazywany prawidłowym rytmem zatokowym. Jest to podstawowy wykres EKG dla normalnego zdrowego serca. Oczywiście, istnieją odmiany normalne w zdrowej populacji.
Jednakże nic poza normalnym zakresem nie jest analizowane obok objawów pacjenta, aby utworzyć diagnozę pracy. Istnieje kilka typów zaburzeń wspólnych. Odstęp PR, gdy jest zbyt długi nazywa się pierwszym blokiem stopnia. QRS, które trwa dłużej niż 0,12 sekundy może być spowodowany opóźnieniem w jednym lub w obu gałęziach wiązek, zwany blokiem odnogi pęczka Hisa. Zupełny brak załamków P w miejscu falowania linii, w połączeniu z nieregularnego biciem serca może być migotaniem przedsionków. EKG może wykazać wiele schorzeń, chorób oraz potencjalnych chorób, które mogą dopiero nadejść. Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie leczenia, jeśli wykres stanowi znaczną odskocznię od normy, należy czym prędzej podjąć kroki mające na celu wyleczenie pacjenta. Co więcej należy zwrócić uwagę na to, iż badanie EKG może wyeliminować ryzyko nagłego ataku serca u osób, które statystycznie są na to narażone. Stres, praca fizyczna, dużo kawy, herbaty, słodkich napojów, tłustego mięsa czy ciast a także brak ruchu to naturalne powody znacznie zwiększające ryzyko problemów wieńcowych. Przebadaj się jeszcze dziś, wykorzystując zdobycze najnowszej medycyny.

Pamiętaj – regularne badanie EKG to sposób na pozostanie w świetnym stanie zdrowia 🙂