Jak działa wywiad gospodarczy?

Techniki zdobywania danych przez detektywów

Na początek dobrze by było zdefiniować sam wywiad gospodarczy. Są to działania, które dążą do zgromadzenia rzetelnych informacji na temat podmiotów gospodarczych na rynku. Zbiór informacji z reguły odbywa się przy użyciu legalnych technik, aczkolwiek część osób ucieka się do wykradzenia pewnych danych bądź nielegalnego skopiowania ich. Wywiad gospodarczy najczęściej wykorzystuje źródła informacji, które są powszechnie dostępne, aczkolwiek dotarcie do nich nie jest prostym zadaniem dla każdego.

Hurtownie danych i data mining

Wynajmując detektywów, którzy zajmują się wywiadem gospodarczym można uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące gospodarności danej firmy, jej finansów, przekształceń, historii, działań, zatrudnienia, koneksji oraz wszystkiego tego co jest istotne dla zleceniodawcy. Informacje wyciągane są najczęściej z różnych urzędów, z rozmów, z instytucji, z danych zastanych w prasie, Internecie. Specjalną odmianą wywiadu gospodarczego jest tzw. Business Intelligence, którego zadaniem jest zgromadzenie danych przy użyciu dużej ilości danych ilościowych. Istotnymi pojęciami w tym wypadku jest np. eksploracja danych, czyli wykorzystanie oprogramowania komputerowego do skutecznego, acz zajmującego wiele czasu informacji, które byłyby bardzo trudne do znalezienia przez ludzi. Dane takie można znaleźć np. w hurtowniach danych, aczkolwiek często wykorzystuje się do tego również źródła informacji znalezione samodzielnie.

Zbieranie danych źródłem sukcesu

Należy jednakże zauważyć, że przebicie się przez wielką stertę danych wartościowych dla wywiadu gospodarczego może pochłonąć mnóstwo pracy analitycznej oraz ogarnięcia wielu terabajtów danych, co może zająć nawet kilka miesięcy. Business Inteliigence to jednak działka bardzo lukratywna, gdyż na rynku polskim istnieje niewielka konkurencja, prawdopodobnie ze względu na nikłą chęć zmierzenia się z tzw. data, czyli danymi. Odrębnym pojęciem jest big data – w tym wypadku należy zwrócić uwagę na takie pojęcia jak volume, velocity czy variety. Przedarcie się przez big data dla wywiadu gospodarczego jest prawdziwym źródłem sukcesu. Kiedy agencja detektywistyczna dostaje zlecenie aby poznać szczegółowe informacje na temat pewnych korporacji musi mieć na uwadze to, że będzie musiała przede wszystkim mieć świadomość tego, czego należy szukać, gdzie to znaleźć, ilu ludzi będzie do tego potrzebnych, jakich filtrów w optymalizacji wyników należy użyć, co jest ważne, a co jest zupełnie nierelewantne. Business Intelligence jak wspomniałem jest opłacalny, aczkolwiek wymaga dużego zaangażowania oraz wiedzy, która pozwoli nam poznać metody wyłuskiwania danych.

Bechmark this – czyli porównanie danych przez wywiad gospodarczy

W przypadku wywiadu gospodarczego część agencji detektywistycznych skupia się także na tzw. benchmarkingu, który oznacza proces, w którym za pomocą analizy przede wszystkim jakościowej badane są różnice oraz podobieństwa, sposób podejścia do konkretnych działań, wprowadzane strategie czy zwrócenie uwagi na potencjalne błędy przedsiębiorstw. Wywiad gospodarczy to branża z ogromnym potencjałem – aby ją zrozumieć należy poświęcić najpierw wiele czasu na lekturę wartościowych informacji na ten temat oraz posiadać pewne kompetencje rozgryzania silników wyszukiwarek oraz oprogramowania komputerowe spersonalizowanego pod własny użytek.