Jak dobrze planować i rozliczać przewozy?

Planowanie i rozliczanie przewozów w firmie transportowej jest kluczową sprawą dla właścicieli tego typu przedsiębiorstw. Najważniejsze kwestie dotyczą planowania dobowego i tygodniowego wypoczynku, przerw w pracy, czasu prowadzenia pojazdu i rozliczania wyjazdów służbowych.

Niezwykle istotną sprawą przy planowaniu działalności firmy transportowej jest zgodność tych działań z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców, jak również Kodeksu pracy.

Jakie działania pozwalają na optymalny przewóz towarów?

Planowanie przewozów ma na celu zmniejszenie kosztów transportu. Dotyczy ono przedsiębiorców zajmujących się przewozem dużej ilości produktów. Firmy transportowe do tego celu wykorzystują zwykle standardowe aplikacje lub specjalnie zaprogramowane narzędzia, które służą planowaniu przejazdów. Oprogramowanie do planowania tras przejazdów wykorzystuje dla ich optymalizacji:

  • cyfrową sieć dróg,
  • bazę klientów,
  • listę pojazdów oraz kierowców,
  • bieżącą liczbę zleceń.

Na bazie tych danych, uwzględniając wszystkie ograniczenia, program ustala liczbę optymalnych tras przejazdów.  Uwzględnia on wymagania transportowe wielu klientów w taki sposób, że przestrzegane są specyfikacje czasowe, obciążenia i pojemność pojazdów, przerwy w pracy kierowców oraz czas ich aktywności zawodowej, cykle konserwacyjne pojazdów w taki sposób, by zminimalizować koszty transportu. Wykorzystanie oprogramowania do planowania tras zwiększa jakość usług. Dzięki niemu można szybko dostosować pracę firmy transportowej do codziennie zmieniających się warunków, zmniejszając w ten sposób ilość błędów dyspozycyjnych.

Usługi firm oferujących obsługę transportu

W trudnym dziele prowadzenia firmy transportowej wspierają przedsiębiorców zewnętrzne firmy trudniące się obsługą transportu. Niezwykle istotną sprawą jest to, aby w kompleksowy sposób wspierały one przedsiębiorstwo transportowe, wspomagając je w jak największej liczbie czynności. Najlepszym wyborem będzie firma, która specjalizuje się w pełnej obsłudze w zakresie:

  • ewidencji rozliczania czasu pracy kierowców,
  • usług księgowo – kadrowych,
  • obsługi prawnej,
  • wsparcia kierowców w otoczeniu międzynarodowym.
  • organizowania szkoleń dla przedsiębiorstw logistyczno – transportowych,
  • oferowania własnych narzędzi IT dla firm transportowych, stworzonych na ich użytek.

planowanie przewozów

Przedsiębiorstwo transportowe a firma obsługująca transport

Niezwykle istotną sprawą w relacjach firmy zewnętrznej z przedsiębiorstwem transportowym jest indywidualne i elastyczne podejście do klienta, które zapewnia najlepsze rozwiązania. Niezwykle korzystną sytuacją jest  oferowanie przez firmę zewnętrzną możliwości obsługi przedsiębiorstw, które realizują nie tylko transport krajowy, ale również międzynarodowy i spedycję na terenie Unii Europejskiej.

Kluczową sprawą jest ich wieloletnie doświadczenie, które pozwala skutecznie rozwiązywać problemy klientów, a także wspierać kierowców w krajach Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Anglia, Włochy, Francja, Austria, Holandia. Atutem jej jest także śledzenie na bieżąco zjawisk, pojawiających się wokół spedycji i transportu, także mediów tematycznie związanych z transportem, koncentrując się na najważniejszych i najciekawszych tematach, które mają wpływ na funkcjonowanie tego rodzaju firm w Polsce.

Obsługa transportu w zakresie prawa

Pracownicy firmy obsługującej transport doskonale znają akty prawne, które mają wpływ na branżę, zarówno te obowiązujące w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. W trudnej sytuacji reprezentują klienta w sądzie na każdym etapie rozprawy. Sporządzają opinie prawne, uwzględniające wszystkie zmiany związane  z wprowadzeniem nowych aktów prawnych.

Reprezentują klienta w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Firma zewnętrzna obsługująca transport wspiera przedsiębiorcę w trakcie postępowań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jej pracownicy przygotowują pisma i odwołania od decyzji organów administracji publicznej.

 

Ze względu na kompleksowość oferty firm obsługujących transport skorzystanie z ich usług jest sytuacją komfortową dla przedsiębiorstw transportowych.