Implanty – czy są dla każdego?

Implanty zębowe są skuteczną metodą uzupełniania ubytków zgryzu. Stworzone przez wszczepienie w kość specjalnego wkładu tytanowego lub cyrkonowego, implanty skutecznie zespalają się z tkanką kostną gwarantując trwałą, bezpieczną podstawę do osadzenia korony zębowej lub, w przypadku większej liczby brakujących zębów, częściowej lub pełnej protezy.

Implanty mogą jednak nie sprawdzić się u każdego pacjenta – istnieją przeciwwskazania, na podstawie których zabieg może zostać przełożony lub okazać się całkowicie niemożliwy. U kogo sprawdzą się implanty zębowe i jakie są przeciwwskazania do ich zastosowania?

U kogo sprawdzą się implanty stomatologiczne?

Zastosowanie implantów tytanowych bądź cyrkonowych zalecane jest przede wszystkim u osób z poważnymi ubytkami w uzębieniu. Wykonanie trwałego implantu pozwala zapobiec przemieszczaniu się pozostałych zębów z powodu powstałego pomiędzy nimi ubytku, a w efekcie przekłada się na wzmocnienie całego zgryzu i utrzymanie prawidłowego rozłożenia nacisku na wszystkie zęby. Implanty sprawdzają się też skutecznie w sytuacjach utraty większej ilości zębów, pozwalając na to by na kilku implantach zamocowane zostały mosty pod pełną protezę. Rozwiązanie takie jest nie tylko bardziej trwałe, ale i estetyczne, co z punktu widzenia pacjentów często jest czynnikiem decydującym na korzyść implantów.

Ze względu na koszty wykonania implantów oraz konieczną dbałość o higienę jamy ustnej w celu maksymalnego wydłużenia ich żywotności, ich wszczepienie nie jest polecane pacjentom niegotowym na właściwe zadbanie o stan uzębienia. Aby implanty stały się rozwiązaniem na całe życie, pacjent musi pamiętać o codziennym szczotkowaniu, płukaniu i nitkowaniu zębów, regularnych wizytach u stomatologa, zabiegach higienizacji w celu usunięcia bakteryjnej płytki nazębnej, a także dopilnowaniu zdrowia pozostałych zębów. Często konieczne jest zrezygnowanie z nałogów (np. palenia), a także zmiana diety na tę mniej szkodliwą dla stanu uzębienia. Jeśli pacjent zignoruje zalecenia, ryzykuje nie tylko utratę kolejnych zębów, ale i zniszczenie implantu i możliwą konieczność jego wymiany w przyszłości.

Przeciwwskazania do wykonania implantów stomatologicznych

Z uwagi na potrzebę ingerencji w strukturę kostną szczęki bądź żuchwy, zabiegi wszczepienia implantów stomatologicznych będą wiązały się z pewnym ryzykiem i listą przeciwwskazań, przy których zalecane jest odłożenie zabiegu w czasie bądź wybór innego rozwiązania uzupełniania ubytków zgryzu. Implantolog, który zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem zabiegu wszczepienia implantów zawsze przeprowadza indywidualny proces kwalifikacji do zabiegu, oceniając czy u konkretnego pacjenta ich zastosowanie będzie zalecane i wskazane. Pod uwagę brane są przeciwwskazania ogólne oraz miejscowe, dotyczące konkretnego obszaru wszczepienia implantu i często możliwe do wyeliminowania w celu bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu.

wszczepienie implantu

Ogólne przeciwwskazania do zastosowania implantów zębowych obejmują przede wszystkim zaburzenia w obrębie odporności oraz prawidłowej pracy białych krwinek, mogące powodować odrzucenie implantu lub inne, niepożądane reakcje organizmu. Problemem będzie także aktywna choroba nowotworowa oraz chemioterapia lub radioterapia przebyte w przeciągu ostatnich 5 lat. W przypadku powyższych zwykle sprawdza się, czy możliwe jest ustabilizowanie stanu pacjenta i odłożenie zabiegu wszczepienia implantu w czasie, czy też konieczne będzie skorzystanie z innych metod uzupełniania braków zgryzu. Przeciwwskazaniem są także zaburzenia układu krzepnięcia oraz zmiany reumatoidalne. Implanty stomatologiczne nie są wykonywane u osób poniżej 16 roku życia, z uwagi na nie rozwiniętą całkowicie strukturę kostną szczęki i żuchwy oraz związane z tym ryzyko przemieszczania się implantu wraz z ich rozrostem. Zabieg ten nie jest przeprowadzany także u kobiet w ciąży, którym zaleca się przeczekanie do okresu po karmieniu piersią.

Jak przygotować się do wszczepienia implantów zębowych?

Pacjenci, którzy mogą zostać zakwalifikowani do zabiegu implantologii ze względu na brak przeciwwskazań zdrowotnych powinni poddać się leczeniu wszystkich pozostałych zębów oraz dopilnować dobrego stanu dziąseł, tak by zabieg mógł przebiec bezpiecznie i z najniższym ryzykiem powikłań. Przy odpowiednim przygotowaniu pacjenta implantolog będzie mógł już podczas pierwszej wizyty określić plan postępowania, ocenić występowanie ewentualnych przeciwwskazań miejscowych (np. nieprawidłowej anatomii szczęki lub miejscowych stanów zapalnych wymagających zaleczenia), a ostatecznie przygotować kompletny program wizyt niezbędnych do przygotowania i wszczepienia implantów.