Czy po uzyskaniu certyfikatu PEFC można etykietować tym znakiem dowolny produkt firmy?

Działanie w przemyśle związanym pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystaniem materiału drzewnego i surowców leśnych jest obecnie jednym z obszarów, w których uzyskanie stosownych certyfikatów odpowiedzialności odgrywa ogromne znaczenie. Zarówno certyfikaty FSC, jak i PEFC stanowią formalne potwierdzenie działania na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, pozwalając na weryfikację pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i łańcucha dostaw, a także na ustalenie standardów dla właścicieli lasów i firm zarządzających własnymi zasobami leśnymi. Czym skutkuje uzyskanie certyfikatu PEFC i czy można dzięki niemu etykietować znakiem PEFC dowolne produkty pochodzące od certyfikowanego dostawcy?

Czym jest certyfikacja PEFC?

Organizacja PEFC, która stworzyła certyfikaty dla zrównoważonej gospodarki leśnej to międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit, skupiająca swoje działania na wspieraniu inicjatyw związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem materiału drzewnego i ochroną naturalnych zasobów leśnych. Stworzone przez nią certyfikaty „PEFC dla gospodarki leśnej” oraz „PEFC dla kontroli legalności pozyskiwania drewna” są rozpoznawalne na rynkach międzynarodowych i w wielu okolicznościach wymagane od producentów i wszystkich uczestników łańcucha dostaw w celu zapewnienia pełnej zgodności produkcji drzewnej zgodnie z najwyższymi standardami.

Głównym i najczęściej stosowanym certyfikatem PEFC jest „Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne” (Chain of Custody of Forest-based Products), dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie pełnej transparentności i identyfikowalności pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetwarzania oraz transportu. W związku z powyższym, certyfikacja obowiązuje w całym łańcuchu dostaw i stosowana przez jedną z firm oznacza zwykle wymóg, by wszyscy pozostali uczestnicy łańcucha dostaw działali zgodnie z założeniami standardu i certyfikacji.

Jakich podmiotów może dotyczyć certyfikacja PEFC?

Uzyskanie certyfikatu zrównoważonej gospodarki leśnej nie jest wymagane prawnie, jednak z perspektywy zmieniającego się rynku, rosnącej świadomości konsumentów oraz coraz większego nacisku na potrzebę wdrażania działań chroniących środowisko naturalne, certyfikat PEFC jest coraz bardziej pożądany i często staje się przepustką do uczestnictwa w kluczowych przetargach i kontraktach handlowych. W zależności od obszaru działania firmy oraz wybranego certyfikatu, PEFC może obowiązywać w całym łańcuchu dostaw drewna i być stosowany przez firmy samodzielnie zarządzające swoimi zasobami leśnymi, podmioty zarządzające lasami oraz przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem lub wykorzystaniem produktów z drewna posiadającego certyfikat PEFC (certyfikat kontroli legalności pozyskiwania drewna).

W praktyce, o certyfikat PEFC mogą starać się nie tylko zarządcy lasów, ale też:

  • producenci mebli,
  • wydawcy,
  • firmy w branży celulozowej,
  • producenci opakowań,
  • inni przetwórcy i wytwórcy produktów z drewna i materiału drzewnego.

Certyfikaty stosuje się również powszechnie w zakładach usług leśnych i tartakach, w produkcji laminatów, kołków meblowych i drobnych produktów drzewnych, w produkcji okien, w drukarniach, a także w składach magazynujących drewno oraz firmach pośredniczących w obrocie drewnem i papierem (np. firmach transportowych). Certyfikat jest dla nich poświadczeniem identyfikowalności i legalnego pochodzenia drewna oraz pełnej transparentności całego łańcucha produkcji.

certyfikat PEFC

Korzyści z pozytywnego wyniku certyfikacji PEFC

Firmy, które chcą uzyskać certyfikat i posługiwać się oznaczeniem PEFC na wszystkich produktach muszą przejść z pozytywnym wynikiem audyt potwierdzający zgodność działań z założeniami certyfikacji. Samo jego uzyskanie nie prowadzi jednak wyłącznie do uzyskania prawa do stosowania odznaczenia PEFC – certyfikat przynosi wiele korzyści wewnętrznych i zewnętrznych, porządkując działania firmowe, skłaniając do ciągłego monitorowania i kontrolowania pochodzenia drewna, skuteczniejszego zarządzania ryzykiem i eliminowania zagrożenia, budując świadomość odpowiedzialnej gospodarki leśnej i jej znaczenia dla środowiska, a także dając jednoznaczny znak zaufania do firmy dla jej klientów i konsumentów.

Certyfikat PEFC pozwala zweryfikować produkty pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i wybierać z rynku wyłącznie te produkty, które taki certyfikat posiadają.

Posiadanie certyfikatu PEFC daje producentom mebli, papieru i wyrobów z drewna lub materiału drzewnego dostęp do rynków, w których posiadanie certyfikacji jest wymogiem koniecznym. Jeśli o certyfikat postara się dostawca drewna, jego uzyskanie jest równoznaczne z tym, że jego klienci (producenci wyrobów drzewnych) mogą korzystać z oznaczenia PEFC na wszystkich produktach wytwarzanych z wykorzystaniem drewna pochodzącego z certyfikowanego źródła.