Czy można rozpocząć budowę bez kontroli zagęszczania?

Celem wykonywania kontroli zagęszczania gruntu jest ustalenie, czy jest on wbudowany zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w projekcie. Czynności takie jak kładzenie kostki brukowej, budowa parkingu lub chodnika, wymagają wcześniejszego zbadania nośności podłoża. Kontrola zagęszczenia pozwala nam fachowo ocenić stan podłoża i zapobiec osiadaniu się gruntu. Badanie takie trwa bardzo krótko i nie kosztuje zbyt wiele. Osiadanie gruntu, to problem, który wiąże się z wysokimi kosztami napraw.

Jakie elementy podlegają obowiązkowej kontroli?

Otóż, przed rozpoczęciem budowy, należy sprawdzić wszystkie warstwy podłoża w drodze oraz tzw. podsypek pod chodniki czy posadzki. Badanie takie musi zostać przeprowadzone w przypadku budowania dróg i chodników, stawiania domów czy wzniesieniu instalacji kolejowych oraz nasypowych.

Bez względu na typ budowy i prac, miejsca, w którym znajduje się plac budowy oraz od wykorzystywanych surowców, badanie zagęszczenia gruntów powinno przeprowadzić się zawsze. Oprócz określenia stanu gruntu, kontrola zapewnia bezpieczne użytkowanie dróg, parkingów oraz domów mieszkalnych. Zadaniem inwestorów jest więc wyznaczenie firmy, która zajmie się fachowym wykonaniem badania.

Jak odbywa się kontrola?

Różne są technologie, które umożliwiają nam wykonanie kontroli zagęszczenia. To, w jaki sposób zostanie przeprowadzona kontrola, zależy od metody stosowanej przez firmę. Istnieją trzy sposoby wykonywania kontroli zagęszczania:
Lekka płyta dynamiczna
Sonda DPL
Sondy DPS/ DPSH

W zależności od metody badania, konkretne metody są stosowane na danych głębokościach. Lekka płyta dynamiczna służy do badania gruntu, którego głębokość wynosi około 0,5 metra. Sonda DPL jest stosowana od 6 do 10 metrów, a sonda DPS lub DPSH – do 20 metrów głębokości. Zastosowanie konkretnych metod jest również związane z miejscem, w jakim rozpoczyna się prace budowlane.

Co nam daje takie badanie?

Wiele jest korzyści, jakie niesie za sobą przeprowadzenie kontroli zagęszczania gruntu. Dzięki niej, jesteśmy w stanie określić, czy prace przeprowadzane na placu budowy odpowiadają założeniom projektu. W wielu przypadkach, wykonanie badania pozwala dogęścić grunt lub wykorzystać inne rozwiązania, np. stabilizację gruntu. Informacje zawarte w sprawozdaniu, wykażą faktyczny stan gruntu, przez co będziemy mogli poprawić jego jakość.

Warto również dodać, że badanie zagęszczenia prowadzi do zaoszczędzenia kosztów. Osiadanie gruntu jest problemem, który może powstać, jeśli nie sprawdzimy stanu podłoża przed rozpoczęciem prac budowlanych. W miejscu, w którym grunt będzie osiadał, trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe prace służące naprawie obecnego stanu. Niezależnie od tego, gdzie osiada grunt, jego naprawa może się wiązać z naprawdę dużymi kosztami. Poza tym, jest to czasochłonny proces.badania

Przeprowadzenie kontroli zagęszczenia gruntu, to usługa oferowana przez profesjonalną firmę. Pracownicy posiadają specjalistyczny sprzęt i gwarantują nam wykonanie rzetelnego badania. Każdy inwestor chce, by cały proces budowy odbył się zgodnie z założeniami projektu.

Rozpoczęcie każdego rodzaju budowy musi się więc rozpocząć od przygotowania podłoża w odpowiedni sposób. Jedną z podstawowych czynności, jest wykonanie kontroli zagęszczenia. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, koniecznie należy zlecić specjalistom wykonanie takiego badania.

Warto podkreślić, że wykonanie badania pod kątem zagęszczenia gruntu, nie trwa długo i niewiele kosztuje. Przeprowadzenie badania może zapobiec osiadaniu się gruntu w przyszłości, co z kolei przełoży się na brak konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.