Co oznacza termin ZAIKS?

ZAIKS jest skrótem – jego rozwinięcie to Związek Autorów I Kompozytorów Scenicznych. Grupa ta powstała w Polsce i ma za zadanie zarządzać prawami autorskimi muzyków i kompozytorów polskich. Założycielami Związku byli znani wszystkim Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Stanisław Ossorya-Brochocki  oraz Antoni Słomiński. Działalność Związku sięga już prawie stu lat, bo od roku 1918. ZAIKS i jego działalność skupia się na przestrzeganiu celów statutowych.

W stowarzyszeniu tym członkowie zajmują się organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ważne jest to, że status prawny Związku mówi nam, że ZAIKS jest formą stowarzyszenia. Ponadto, Związek ma osobowość prawną, jednak działalność związku nie prowadzi działalności w celach zarobkowych.

Cele ZAIKS

marketing sensoryczny

Zadania, które należą do członków Związku, są między innymi ochrona praw autorskich oraz zwiększanie jakości ochrony, zarządzanie prawami autorskimi, dostosowanie rodzaju ochrony do nowo powstałych technik. Członkowie Związku oprócz tego mają obowiązek podpisywanie umów z kompozytorami oraz autorami. Ich zadaniem jest także wypłacanie należnych wynagrodzeń wszystkim twórcom. ZAIKS dodatkowo zajmuje się promocją działalności oraz doskonali w różny sposób prawa autorskie.

Związek musi dbać o zwiększanie ochrony praw autorskich oraz współpracują z innymi organami w celu zwiększenia możliwości Związku i praw autorskich. ZAIKS wraz z innymi stowarzyszeniami i organami, odpowiedzialny jest również za gromadzenie funduszy na różne cele. Najczęściej fundusze te przeznaczane są na rozwój twórców. ZAIKS również odpowiada za każdą pomoc socjalną dla twórców i autorów. Często objawia się to poprzez zdobywanie funduszy na budowę lub renowację tzw. Domów Pracy Twórczej.

Muzyka bez ZAIKS

Ten rodzaj muzyki zwolniony jest z opłat dla organizacji, jaką jest ZAIKS. Płyty lub pliki, za które nie trzeba uiszczać opłaty ZAIKS, zakupywane są przez właścicieli lokali gastronomicznych, restauracji, galerii handlowych oraz do sklepów. Rodzaje muzyki, jakie dostępne są do kupienia, są przeróżne i ciągle możemy mieć dostęp no nowych gatunków. Często również radia internetowe korzystają z muzyki, która nie posiada dodatkowych opłat dla ZAIKS.

Jest to opłacalna opcja dla wielu firm lub właścicieli lokali. Wszelkie opłaty dodatkowe dla różnych organizacji, które mają za zadanie zarządzać zbiorowo prawami autorskimi, często jest uciążliwe dla właścicieli firm. Stanowi to dodatkowe koszta związane z prowadzeniem działalności. Muzyka bez opłat do ZAIKS stanowi wygodny i dość szybki wybór konkretnego typu muzyki, dopasowanego do lokalu lub firmy. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup płyt z tego typu muzyką.

Zakupu możemy dokonać na różne sposoby. Dostępne są płyty z muzyka oraz pendrive’y. Wymagania techniczne urządzeń nie są zbyt wygórowane – konieczne jest posiadanie sprzętu, do którego podłączymy płytę lub pendrive’a. należy mieć dostęp do nagłośnienia oraz Internet.