Certyfikaty systemów bezpieczeństwa żywności – jakie wyróżniamy?

Bezpieczeństwo żywności jest istotne dla każdego konsumenta, który coraz bardziej świadomy swoich decyzji zakupowych przywiązuje większą wagę do różnego rodzaju certyfikatów i świadectw jakości. Producenci w branży spożywczej muszą wykazać bezpieczeństwo i jakość swoich produktów zachowane w całym łańcuchu dostaw, we wszystkich obszarach produkcji żywności. Jakie najważniejsze certyfikaty systemów bezpieczeństwa żywności są dostępne na rynku?

Grupa certyfikatów IFS

Certyfikaty IFS kierowane są do dostawców, producentów żywności, koncernów przetwórstwa spożywczego i wszystkich uczestników łańcucha dostaw operujących w branży spożywczej. Podzielone na kilka kategorii certyfikaty skupiają się na specyficznych wymaganiach dla danego sektora, wprowadzając wysokie standardy działań prowadzących do wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności. W szczególności ważne zdają się być obecnie certyfikaty IFS Food, IFS Logistic oraz IFS Broker.

IFS Food jest kierowany do dostawców, producentów żywności oraz koncernów przetwórstwa spożywczego, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas produkcji lub bezpośredniego pakowania. IFS Food jest standardem międzynarodowym, dzięki któremu firmy są w stanie wykazać zgodność i bezpieczeństwo produkcji w całym łańcuchu dostaw, usprawniać wewnętrzne procesy i zmniejszać ryzyko przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości, a także dążyć do zrównoważonego rozwoju i samodoskonalenia. Analogicznie, certyfikat IFS Logistic kierowany jest do dystrybutorów, dostawców oraz firm specjalizujących się w załadunku, składowaniu, przewozie i rozładunku produktów spożywczych, a IFS Broker na działalności pośredników handlowych w branży.

Wszystkie certyfikaty IFS zakładają wdrożenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, jednolitego na przestrzeni całego łańcucha dostaw i zgodnego z najwyższymi światowymi standardami.

Certyfikaty BRC

Równie ważnym jak grupa certyfikatów IFS zbiorem standardów dla branży spożywczej są certyfikaty BRC, stworzone przez brytyjską organizację BRC skupiającą w swoich szeregach głównie brytyjskie, skandynawskie, duńskie i holenderskie sieci hipermarketów. Na podstawie swoich doświadczeń z dostawcami, BRC stworzyła standardy dla producentów żywności, operatorów logistycznych, producentów opakowań, producentów wyrobów gospodarstwa domowego i kosmetyków, marek własnych oraz pośredników i agentów. Z perspektywy żywności najważniejsze będą BRC Food oraz BRC Storage & Distribution.

Wśród wymogów stawianych do uzyskania certyfikatu BRC pojawiają się kwestie zarządzania bezpieczeństwem żywności i zasady audytowania pod kątem zgodności z wymogami norm bazujących na wytycznych GMP, GHP oraz HACCP. Głównym skupieniem jest oczywiście osiąganie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności przez redukowanie ryzyka, pełną przejrzystość drogi produktu w całym łańcuchu dostaw oraz optymalizowanie procesów i minimalizowanie strat.

Certyfikat ISO 22000 lub FSSC 22000

Norma ISO 22000 została wprowadzona jako sposób na ujednolicenie systemu HACCP w branży spożywczej, tworząc nowe standardy dla zarządzania bezpieczeństwem żywności. Opiera się o wytyczne samego HACCP, GHP oraz GMP. Jednocześnie wymogi ISO 22200 (opierającej się o standardowe techniki zarządzania jakością tworzone przez ISO) są kompatybilne z wymogami normy FSSC, która dopełnia bardziej ogólnikową ISO 22000 o szczegółowe wymogi dotyczące programów wstępnych.

MSC i ASC – bezpieczeństwo rybołówstwa

Ważnym sektorem branży spożywczej jest rybołówstwo, które w zakresie certyfikacji rządzi się własnymi prawami. Normy MSC i ASC skupiają się nie tylko na bezpieczeństwie i jakości pozyskiwanej żywności, ale i też przede wszystkim na zrównoważonym połowie ryb i eliminowaniem problemu przełowienia wyniszczającego naturalne zasoby ryb. Certyfikaty przyznawane są dla zrównoważonych hodowli oraz producentów pozyskujących z nich surowiec do produkcji żywności z ryb i owoców morza.

Normy MSC i ASC

GLOBAL G.A.P

Ostatnim, choć niemniej ważnym standardem i certyfikatem dla branży spożywczej i bezpieczeństwa żywności jest standard Global G.A.P, skupiający się na pierwotnej produkcji rolnej. Norma i jej wymogi kierowana jest przede wszystkim do rolników nastawionych na stosowanie dobrych praktyk rolniczych, optymalizowanie stosowania środków ochrony roślin i nawozów, bazowania na najlepszych technikach upraw oraz zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa produkcji oraz pracowników, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Jako że rolnictwo jest często pierwszym punktem wytwarzania żywności, skupienie się na bezpieczeństwie już na etapie produkcji zbóż, warzyw, owoców czy pasz będzie miało znaczenie dla całego łańcucha dostaw i jakości produktu końcowego trafiającego do konsumenta.