Bezpieczeństwo informacji, a systemy zarządzania

Niemal każdy właściciel firmy odczuł choć raz w swoim życiu skutki niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Niezależnie od tego, czy informacją, która dostała się w niepowołane ręce była pozornie nieistotna informacja dotycząca sytuacji w firmie, czy też problem miał znacznie większą skalę zasięgu, przypadek naruszenia bezpieczeństwa potwierdził, że któryś z elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zawiódł. Aby firma mogła swobodnie się rozwijać i osiągać zamierzone przez siebie cele konieczne jest świadome i systemowe podejście do tematu ochrony informacji w różnych formach jej istnienia. Czym jednak jest informacja i jak zorganizować prawidłowy system zarządzania jej bezpieczeństwem?

Czym jest informacja i jak dbać o jej bezpieczeństwo?

Informacja to zbiór danych przetworzonych w sposób pozwalający na wyciąganie wniosków oraz podejmowanie na ich podstawie różnych decyzji biznesowych. Informacja przetworzona, to inaczej informacja odpowiednio poukładana, przefiltrowana i pogrupowana, a więc użyteczna z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Informacje stanowią jedne z ważniejszych aktywów biznesowych, a więc podobnie jak pozostałe aktywa mają one zasadnicze znaczenie dla wszelkich organizacji, firm i przedsiębiorstw. Skoro jednak informacja jest jednym z tak ważnych aktywów, konieczność jej zabezpieczenia nie powinna nikogo dziwić. To jednak nie takie proste, gdyż wiele badań i audytów prowadzonych w firmach, które dopiero rozpoczynają swoją drogę w kierunku lepszego zarządzania bezpieczeństwem informacji pokazuje, że firmy nie do końca wiedzą co jest informacją istotną z punktu widzenia ich firmy. Informacja może istnieć pod różnymi postaciami – ochronie podlegać powinny nie tylko oficjalne dokumenty w formie papierowej czy elektronicznie przesyłane wiadomości, ale również wszelkie informacje pokazywane w formie filmów, zdjęć, a nawet te przekazywane w rozmowach słownych.

pisanie na klawiaturze

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zestawem Know-How dotyczącym ISO 27001 pod adresem https://ins2outs.com/pl/zestawy-know-how/zestaw-iso-27001-rodo-system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji. 

Oficjalnym mechanizmem kontroli bezpieczeństwa informacji w firmach są wewnętrzne systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji określane skrótowo jako ISMS (Information Security Management System). Działające prawidłowo systemy są konstruowane w oparciu o normę ISO 27001 specyfikującą wytyczne dotyczące ISMS, w tym elementów, na jakich powinna skupiać się ochrona informacji w firmie. Kwestie związane z bezpieczeństwem informacji to przede wszystkim ochrona informacji przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami w celu zapewnienia ciągłości działalności firmy, minimalizowania ryzyka biznesowego oraz maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wdrażanie odpowiedniego systemu zabezpieczeń w firmie jest kluczowym elementem strategii biznesowej. Ochrona informacji niesie za sobą realne korzyści związane nie tylko z unikaniem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i integralności firmy, ale i lepszym planowaniem działań w obrębie procesów firmy. Norma ISO 27001, do której standaryzowanych jest dziś wiele systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wyznacza wytyczne dotyczące polityki, procesów, procedur, struktury organizacyjnej, a także funkcji oprogramowania i sprzętu w ochronie informacji. Zabezpieczenia zgodne z normą i ustalone podczas pierwszego audytu wewnętrznego powinny zostać ustanowione, wdrożone, monitorowane, sprawdzone i udoskonalone w razie potrzeby tak, by zapewnić pełne bezpieczeństwo organizacji pracy firmy.

kod źródłowy

Audyt wewnętrzny jest jedną z integralnych części systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przeprowadzany zarówno na początku drogi do lepszego ISMS w celu ustalenia obszarów wymagających poprawy, jak i w późniejszych etapach wdrażania i wykorzystywania ISMS, audyt pokazuje skalę błędów występujących w obrębie zarządzania bezpieczeństwem danych i proponuje ścieżki ich naprawy. Informacje będące w posiadaniu firmy mają swoją realną wartość – nawet te przekazywane słownie mogą być podatne na zagrożenia takie jak kradzież, zafałszowanie czy przekazanie do niepowołanych rąk. Świadomość konieczności ich ochrony to początek dobrej praktyki w kierunku lepszego prowadzenia firmy.