4 możliwe przyczyny drętwienia rąk w nocy

Drętwienie rąk w nocy jest spowodowane uciskiem różnych struktur nerwowych lub naczyń krwionośnych, do którego dochodzi na skutek niewłaściwego ułożenia ciała podczas snu. Sama pozycja, w jakiej śpimy, nie jest jednak wystarczająca do wystąpienia drętwoty kończyn górnych.

Schorzenia mogące wywołać drętwienie rąk w nocy

Drętwienie rąk w nocy dotyczy osób posiadających schorzenia powodujące niewydolność naczyń krwionośnych lub struktur nerwowych, w wypadku których niewłaściwa pozycja w trakcie snu stanowi katalizator do wystąpienia objawów. Wśród tych schorzeń wymienia się przede wszystkim:

  • zespół cieśni nadgarstka
  • zespół rowka nerwu łokciowego
  • zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego
  • zmiany w naczyniach tętniczych

Jak walczyć z drętwieniem rąk w nocy?

Do wyeliminowania drętwoty kończyn potrzebne jest przede wszystkim ustalenie jej źródła. By wyeliminować uczucie drętwienia rąk, należy w pierwszej kolejności zidentyfikować schorzenie je wywołujące, a następnie podjąć właściwą terapię.

Zespół cieśni nadgarstka 

Ten typ schorzenia występuje, gdy nerw pośrodkowy w okolicy nadgarstka ma mało miejsca i ściśle przylega do struktur kanału nadgarstka.

Wpływ zespołu cieśni nadgarstka na drętwienie palców dłoni

W wypadku wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka dochodzi do ucisku nerwu pośrodkowego mogącego wpływać na mobilność wszystkich palców dłoni z wyjątkiem palca małego i powodować mrowienie, drętwienie oraz ogólny dyskomfort.

Jak walczyć z zespołem cieśni nadgarstka?

W celu postawienia odpowiedniej diagnozy konieczne jest przeprowadzenie badania EMG oraz badania przewodnictwa nerwowego. W leczeniu zespołu cieśni nadgarstka stosuje się zastrzyki sterydowe mające na celu łagodzenie objawów. Jedyną metodą pozwalającą na całkowite wyleczenie jest operacja, która umożliwia usunięcie przyczyny schorzenia w postaci ucisku wywieranego na nerw pośrodkowy.

Zespół rowka nerwu łokciowego

Schorzenie to, podobnie do zespołu cieśni nadgarstka, wywoływane jest przez ucisk wywierany na nerw – w tym wypadku na nerw łokciowy w okolicy rowka nerwu, czyli w zagłębieniu po wewnętrznej stronie łokcia.

Wpływ zespołu rowka nerwu łokciowego na drętwienie rąk

Na skutek wystąpienia ucisku na nerw łokciowy dochodzi do drętwienia małego i serdecznego palca oraz bólu łokcia potęgowanego przez spanie w pozycji z rękoma zgiętymi w stawie łokciowym.

Jak przeciwdziałać objawom zespołu rowka nerwu łokciowego?

Pierwszym krokiem do wyeliminowania objawów zespołu rowka nerwu łokciowego jest postawienie prawidłowej diagnozy, która jest możliwa dzięki przeprowadzeniu badania EMG oraz badania przewodnictwa nerwowego. W leczeniu zaleca się odpoczynek i przyjmowanie leków przeciwzapalnych, jeśli jednak zmiany w łokciu są zaawansowane, zaleca się przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.

drętwienie rąk

Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego

Zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego polegają się na pojawieniu się drobnych wyrośli kostnych powstałych na skutek osłabienia i zużycia struktury stawowej i kostnej.

Wpływ zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego na drętwienie rąk

Zwyrodnienie tej, jak i każdej innej, partii kręgosłupa powoduje ucisk na korzenie nerwowe, który wywołuje drętwienie rąk i występowanie bólu w okolicach szyi. Ból ten nasila się w trakcie snu, gdy pozycja ciała wymusza inną niż naturalna krzywizna pozycję kręgosłupa.

Jakie są zalecenia lekarzy dotyczące leczenia zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego?

W sytuacji wystąpienia objawów sugerujących zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego, zalecana jest diagnostyka przy użyciu badania obrazowego – najczęściej prześwietlenia kręgosłupa i rezonansu magnetycznego. W leczeniu wykorzystywane są głównie różne techniki fizjoterapeutyczne.

Zmiany w naczyniach tętniczych 

Zmiany miażdżycowe w naczyniach tętniczych powstają na skutek długotrwałego stanu zapalnego i gromadzenia się pasm tłuszczowych po wewnętrznej stronie naczynia.

Dlaczego zmiany w naczyniach tętniczych prowadzą do drętwienia rąk?

W trakcie snu może dojść do przygniecenia kończyny i ucisku objętych zmianami chorobowymi naczyń, co powoduje uczucie drętwienia ręki. W wypadku zaawansowanej miażdżycy drętwieniu towarzyszyć będzie uczucie zimna w kończynie oraz zmiana koloru skóry w postaci zblednięcia lub zasinienia.

Jak walczyć z drętwieniem rąk spowodowanym zmianami w naczyniach tętniczych? 

W razie podejrzenia wystąpienia zaburzeń ukrwienia kończyn wymagane jest przeprowadzenie badania diagnostycznego USG doppler. Leczenie zmian w naczyniach tętniczych może przebiegać na wiele sposobów w zależności od zaawansowania choroby – stosuje się leczenie niefarmakologiczne, farmakologiczne, zabiegowe lub operacyjne.

W wypadku występowania drętwienia rąk w czasie snu zalecana jest konsultacja z lekarzem mająca na celu ustalenie jego przyczyny.